In de prijzen

Wim Bens, directeur van TU/e Innovationlab, kon donderdag 9 december j.l. naar Oxford afreizen om daar tijdens het internationale congres ‘Best Science Based Incubator 2004’ zijn prijs in ontvangst te nemen. De prijs was voor de prestatie in de categorie ‘New Incubator’. Het is een erkenning voor de goede prestaties in het jonge bestaan van de incubator in Eindhoven door de internationale incubator branche, vertegenwoordigd door juryleden uit de USA, UK, India en Duitsland.

Naast Wim Bens deelden twee andere DIA-leden mee in de feestvreugde; Remy Timmers van BioPartner Maastricht en Pim de Bokx van het BViT innovatienetwerk. De laatste, voorzitter van DIA, was tevens organisator van de break-out sessie over ‘ROI & Sustainability’ waar diep ingegaan werd op de noodzaak en mogelijkheden om een duurzaam incubator model na te streven. Dat DIA zo prominent aanwezig was op dit internationale congres is niet onopgemerkt gebleven, het laat duidelijk zien dat onze leden professionaliteit hoog in het vaandel hebben staan.

Europees netwerken

 

Afgelopen maandag 22 november was er zo’n gelegenheid in Den Haag, waar 5 DIA leden waren uitgenodigd aan te schuiven bij een diner met 25 incubator managers uit heel Europa. Deze incubator managers waren hier vanwege de opleiding TIM+ welke door de Europese organisatie Gate2Growth incubator forum wordt georganiseerd.

Tijdens het diner, in de BizzLounge van Ondernemerscafe ‘Borrelen’, werden driftig ervaringen en visitekaartjes uitgewisseld. We houden voor u in de gaten wanneer zich weer dergelijke gelegenheden voordoen!

 

NBIA Incubator Training

In addition to selecting from eight workshops, you will have a chance to tour the Austin Technology Incubator located on the campus of the University of Texas. And, after the workshops, take time out to enjoy the beautiful sights and famous nightlife of Austin. Don’t miss out on this opportunity to combine work with fun in the city where the music never stops.

Register by Dec. 17 and save on your registration with early-bird pricing.

 

Austin and NBIA’s Training Institute will give you plenty of reasons to go home happy, relaxed and confident that you have the tools you need to create incubation success stories.

 

For full event details, workshop descriptions and to register, visit http://www.nbia.org/nbia_events/ti/index.php

 

Lancering TechnoPartner

Voor TechnoPartner wordt 25 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld, oplopend tot structureel 37 miljoen euro per jaar vanaf 2007.  Het programma moet niet alleen meer, maar ook betere, en dus groeiende, technostarters opleveren. In 2003 waren er zo’n 6,5 duizend technostarters, met een gezamelijke omzet van 1,3 miljard euro. In 2010 moeten dit er ruim 8 duizend zijn, met een gezamelijke omzet van 2,7 miljard euro. Dit komt neer op een verdubbeling van de omzet van deze technostarters.

Een aantal aspecten uit het TechnoPartner programma:

–  Veel voorlichting en PR. Hieronder valt o.a. een website voor vragen van technostarters, financiers, kennisinstellingen en bedrijven. Ook worden met de TechnoPartner on Tour instellingen bezocht om voorlichting te geven en wordt onder de noemer Pionier Academy een overzicht van cursussen en masterclasses op het gebied van ondernemerschap aangeboden.

– Het Subsidieprogramma KennisExploitatie. Dit stimuleert dat kennis bij kennisinstellingen in producten en diensten omgezet wordt, bij voorkeur door technostarters. Er kan voor vijf thema’s subsidie aangevraagd worden. Het is geen free lunch: er wordt alleen subsidie verleent als de partijen zelf 50% meebrengen.

Voor het SKEprogramma is 10 miljoen euro per jaar beschikbaar en projecten kunnen in 2005 van start gaan. Mocht het budget te klein blijken wegens een stortvloed van kwalitatief goede plannen, kan er gekeken worden of het budget verhoogd kan worden.

– Het TechnoPartner Label. Dit is een aanpassing van de Borgstellingsregeling MKB. Voor een technostarter is het vaak lastig om ondernemingsfinanciering te krijgen, ook als het bedrijf al is opgestart. Met dit label kunnen banken binnen een week zekerheid krijgen over de garantstelling door EZ. Dit maakt het voor technostarters makkelijker om zakelijk krediet aan te trekken.

– Ten slotte de Seed faciliteit. Hiermee moet het aantal investeringsfondsen voor technostarters in Nederland toenemen. Daarbij gaat het om investeringen vanaf 100.000 euro, met een minimum van 40 investeringen per jaar. Daarmee sluit de faciliteit aan op het TechnoPartner label.
De definitieve versie van de regeling is nog niet klaar. Als de gesprekken met Brussel goed verlopen kan het begin 2005 van start gaan, met een budget van 12 miljoen euro. Vanaf 2006 is dit 24 miljoen euro per jaar.

Om TechnoPartner een succes te laten worden is de inzet nodig van de “TechnoPartners”. Op dit moment ligt bijvoorbeeld een aanbod van een aantal grote R&D bedrijven om samen met TechnoPartner een netwerk van Innovation Officers op te zetten. Om Nederlandse pioniers weer voorop te laten lopen, zoals het geval was in de 17de eeuw, is steun en inzet nodig.

Voor meer informatie en formulieren, zie www.technopartner.nl.

Bio 2005 Philadelphia, VS

Van 19 tot en met 22 juni organiseert Niaba in opdracht van de EVD een collectieve inzending naar de Bio-2005 in de Verenigde Staten. Nederlandse bedrijven die actief zijn op het gebied van de biotechnologie kunnen middels een nationale collectieve inzending aan deze beurs deelnemen.

Opgave deelname voor 30 november 2005.

Aanbod Congres Dec. 2004

Een van de doelstellingen van DIA en haar leden is het professionaliseren van het incubatievak. Dit congres is daar bij uitstek een middel toe. Meedoen aan de “Best Science Based Incubator Award” levert in de eerste plaats informatie op over de prestaties van uw incubator ten opzichte van anderen over de hele wereld. Mocht u de award winnen dan levert dit bovendien veel gratis publiciteit op!

Leden van DIA kunnen gebruik maken van de volgende aanbieding:

–         Indien men deelneemt aan de competitie voor de award, €150,- korting op deelname aan het congres.
–         Indien men niet deelneemt aan de competitie, €100,- korting op deelname aan het congres.

Het volstaat om op het inschrijfformulier aan te geven dat u lid bent van DIA, en zelf het juiste bedrag op te schrijven. Deelname aan de competitie voor de award is kosteloos en het invullen van de questionnaire neemt ongeveer een kwartiertje van uw tijd.

Meer informatie en de questionnaire zijn te vinden op www.science-alliance.nl.

Conferentie Brochure 9/10 dec. 2004
Registratie Formulier Conferentie 9/10 dec. 2004

Workshop DIA leden

De locatie was dit keer de, toch verrassend grote, site van de ESA in Noordwijk, waar de European Space Incubator (ESI) gevestigd is. Na een verlate start is voor de lunch eerst ingegaan op de huidige stand van zaken binnen DIA. Daarna was het tijd voor de lunch, die genuttigd werd in het bedrijfsrestaurant van de ESA. Daar was voor iedereen iets van zijn of haar gading te vinden.

Na de lunch heeft Niels Dekker de resultaten van zijn onderzoek naar het aanbod en de behoefte aan faciliteiten binnen incubators en incubatees uit de doeken gedaan. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft hij drie voorstellen opgesteld om aanbod en behoefte beter op elkaar af te stemmen. over deze voorstellen werd na zijn presentatie (soms fel) gediscussieerd. Uit deze discussie zijn een aantal mogelijkheden gevloeid.

Daarna heeft Janneke Rotman een eerste aanzet gegeven tot haar onderzoek naar het bedrijfsproces binnen de Nederlandse incubatoren. Om een eerste indruk te krijgen is het proces opgedeeld in een vijftal aspecten en elke deelnemer is gevraagd voor zijn of haar organisatie op te schrijven hoe elk aspect is geregeld. Vervolgens zijn deze werkwijzes besproken.

De dag werd door een kleine groep afgesloten met een rondleiding door de testfaciliteit van de ESA. Helaas waren door de verlate start en het uitlopen van verschillende onderdelen van de dag, een aantal mensen al naar huis. Ondanks de uitloop was het een erg geslaagde middag.

Workshop 5 oktober 2004

De workshop vindt plaats bij de European Space Incubator (ESI) in Noordwijk. Er zal ingegaan worden op de huidige stand van zaken binnen de vereniging en de resultaten van het onderzoek, uitgevoerd door Niels Dekker, zullen worden gepresenteerd. Dit onderzoek zal daarna een vervolg krijgen.

CONTACT

Elektronicaweg 14a
2628 XG DELFT
The Netherlands
+31 88.28.48.605


serviced by Bokxing IT
secure & sustainable hosting by 1A First Alternative