Exit piepjonge ondernemer

lees meer >>

Mibiton financiert

Het volledige nieuwsbericht is als  MIB Nieuws file bijgesloten.

Wereldleiders bij elkaar

In deze presentatie heeft DIA aangegeven dat, na een aantal jaren achteruitgang, de branche, mede dankzij overheidsbeleid op nationaal (TechnoPartner) en regionaal niveau, weer een opgaande lijn laat zien. De Global Summit werd bezicht door deelnemers uit de hele wereld, varierend van Zuid-Afrika tot Finland en VS tot Japan. Gastheer was de UKBI. Er is stevig gediscussieerd over de toekomst van de branche en internationale samenwerking. Ter besluitvorming lag een oprichtingsakte voor voor de oprichting van de wereldwijde associatie van incubatie organisaties: Global Network of Business Incubation die contacten met de Wereldbank en de UN zal onderhouden en nationale associaties zal ondersteunen in hun werkzaamheden de branche te ontwikkelen en professionaliseren. DSCF1301

(op bijgaande foto onze voorzitter met Dinah Atkins, voorzitter van de NBIA met 1600 leden de grootste vertegenwoordiger van de branche in de wereld)

Afschaffen BTW?

Lees meer >>

Engels Incubatorfonds

Budding entrepreneurs and people growing their businesses in disadvantaged areas have today received a massive boost after the launch of a new £5 million fund for the further development of business incubation.
The new Business Incubation Development (BID) Fund, follows the Chancellor Gordon Brown’s announcement in the Budget 2005 of additional funding to provide long term support for business incubation in less advantaged areas and communities. The DTI’s Small Business Service has appointed the national body, UK Business Incubation, to administer the fund, supported by the National Federation of Enterprise Agencies (NFEA). meer>>

KennisAlliantie workshop

31 Mei jongstleden vond in Delft een workshop plaats, georganiseerd door KennisAlliantie.

Jan Verkooijen van KennisAlliantie gaf een inleidingover het InformatiePunt TechnoStarters.Daarna vertelde Erik van Pelt (Senter Novem/EG Liaison) over Europese subsidie programma’s, gevolgd door Menno Bakker (PWL Euro Subsidies) die de subsidie kansen voor TechnoStarters onder de loep nam. Kim Schofaerts (Tendercoach) lichtte vervolgens haar praktijkervaringen rond subsidies toe en vertelde over de obstakels bij internationale projecten.

Daarna bestond de gelegenheid om met diverse adviseurs te spreken over subsidies. De workshop werd met een borrel afgesloten. Deze workshop sloot goed aan op de DIA workshop van 15 juni, waarbij Senter Novem/EG Liason nogmaals zal praten over Europese subsidies.

Voor meer vragen over deze workshop kunt u terecht bij de DIA stagiair (rudolph@denhaag.bvit.net of 070-3155473).

 

EZ gaat voor topprestatie

Ondernemers moeten sneller en eenvoudiger met informatie en financiële steun van de overheid aan de slag kunnen. En het Nederlandse bedrijfsleven moet prikkels krijgen om tot topprestaties te komen. Dat is nodig voor de duurzame economische groei. Daarom wordt het EZ-subsidiebeleid op een nieuwe leest geschoeid. Aldus minister Brinkhorst en staatssecretaris Van Gennip van EZ in hun notitie “Sterke basis voor topprestaties, vernieuwde EZ-instrumenten voor ondernemers. Deze notitie werd op 30 mei naar de Tweede Kamer gestuurd en toegelicht in Nieuwspoort, het perscentrum van de overheid. Ook DIA was in Nieuwspoort aanwezig.

Wat er zal veranderen in de toekomst: het aantal regelingen wordt fors verminderd (van 26 naar 7) en het aantal loketten zal afnemen. Zo zal er nationaal één loket komen voor de voorlichting door SenterNovem, EVD, Octrooicentrum Nederland en Syntens. Ook wordt er een basispakket (bestaande uit Voorlichting en advies en Kapitaalmarkt) voor alle ondernemers samengesteld, wat voor sommige bedrijven kan worden aangevuld met een ‘Pragmatisch pakket voor excellentie’. Dit is voor bedrijven die actief zijn op gebieden waar Nederland kansen heeft tot de top (gaan) behoren.

De integrale notitie is te vinden op de site van EZ als pdf-file to downloaden op http://www.ez.nl/content.jsp?objectid=32793

ALV 18 mei

Op 18 mei vond in Utrecht de algemene ledenvergadering van DIA plaats. Hoewel de opkomst (o.a. door een aantal afzeggingen) wat tegen viel, werd er toch door de aanwezigen actief gediscussieerd over de toekomst van DIA en hoe DIA zich moet positioneren. Een verslag hiervan volgt zo spoedig mogelijk. Het was een leerzame dag waar duidelijk is geworden waar we als vereniging nu staan en waar we naar toe moeten. Natuurlijk zijn we nog steeds op zoek naar suggesties van de leden die er niet bij konden zijn! Gelieve die te sturen naar rudolph@denhaag.bvit.net.

ALV 18 mei     ALV 18 mei 2

Foto’s van de ALV in het gebouw van de Universiteit Utrecht Holding

Seed Capital regeling

Als investeerder kunt u technostartes helpen technologische kennis om te zetten in toepasbare producten of diensten. Mogelijk draagt u hierdoor bij aan een revolutionaire ontwikkeling. Een ontwikkeling die van grote betekenis is voor de Nederlandse economie. Het investeren in een jong, innovatief bedrijf betekent wel meer risico voor u, want er is geen historie beschikbaar en het marktperspectief is nagenoeg onbekend.

Deze onzekerheden kunnen u ervan weerhouden te investeren in technostarters. De succeskansen zijn immers onbekend. Om technostarters toch een kans te geven, heeft TechnoPartner het investeren in technostarters aantrekkelijker voor u gemaakt via: de TechnoPartner Seed-faciliteit (Regeling Seed Capital Technostarters).
Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van technopartner: http://www.technopartner.nl/technopartner/menu/pionierkapitaal/seedfaciliteit of op de DIA site onder:  Regeling Seed Capital Technostarters 

YES!Delft

Op 25 april vond in Delft de lancering van Young Entrepreneur Society! (YES! ) Delft plaats. “YES!Delft is een initiatief van de TU Delft en de Gemeente Delft. Universiteit, overheid en bedrijfsleven werken in YES!Delft op een concrete en resultaatgerichte wijze samen om het technologisch innovatief ondernemerschap binnen en buiten de TU Delft te bevorderen en stimuleren. De doelstelling is helder: meer succesvolle technostarters leveren die de turbomotor van de Nederlandse kenniseconomie vormen.”
Yes!Delft bestaat uit een businessclub en een incubator, ondersteund door een multimediaal communicatieoffensief dat de boodschap dat techniek leuk is moet verspreiden. Het imago van techniek en technisch innovatief ondernemen moet namelijk worden verbeterd.

De opening bestond uit eeen welkomstwoord van de decaan van Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek, Marco Waas (vormalig Unilever-topmanager). Dit werd gevolgd door een forumdiscussie met drie Delftse technostarters, waarbij hen werd gevraagd hoe de universiteit hen had beleid bij het starten van hun onderneming. Namens de gemeente Delft sprak wethouder Mooiweer over het belang van technostarters voor Delft. Staatssecretaris Van Gennip sprak over het belang van technostarters voor Nederland. Daarna werd de opening afgesloten met een borrel.

DIA is heel erg benieuwd wat er uit YES!Delft voortkomt en wenst alle betrokkenen heel veel succes!

EIM bericht

Uit EIM-onderzoek blijkt dat nieuwe bedrijven in toenemende mate bijdragen aan de creatie van werkgelegenheid. Van de nieuwe banen wordt circa 40% gecreëerd bij bedrijven tot vijf jaar oud. In de overige 60% wordt de helft van de banen bij snel groeiende bedrijven gecreëerd. Dit en meer staat in de EIM-publicatie ‘Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid’.

Werkgelegenheidsgroei in 2006

Een toename van het aantal nieuwe bedrijven is een belangrijk signaal voor toekomstige groei van werkgelegenheid. Sinds halverwege 2004 vertoont het aantal nieuwe bedrijven weer een stijgende lijn. De ongunstige arbeidsmarkt in 2004 is voor een belangrijk aantal personen een motief geweest om een eigen bedrijf te beginnen. Dit geldt in het bijzonder voor dienstverlenende bedrijven. Pas in een later stadium worden bij bestaande bedrijven significant meer banen gecreeerd. Per saldo zal dit voor de Nederlandse economie betekenen dat in 2006 de werkgelegenheid weer zal groeien.

Veel faillissementen in 2004

De afgelopen jaren is het verlies van werkgelegenheid bij bestaande bedrijven of verlies van werkgelegenheid door faillissement belangrijk toegenomen. Het aantal bedrijven dat door een faillissement moest stoppen is in 2004 gestegen tot boven de 15% van het totaal aantal opheffingen. Dit is een historisch hoog percentage, alleen in 1993 was dit percentage hoger namelijk 20%. Ondanks de ongunstige conjunctuur en de stijging van het aantal opheffingen is de opheffingskans in de loop der jaren vrijwel niet toegenomen. Een bedrijf dat vijf jaar geleden is opgericht, heeft 50% kans om nog te bestaan. Alleen het aantal gedwongen opheffingen door faillisementen is toegenomen.

http://www.eim.net/smartsite.dws?id=41&sooID=1&perID=377

Onderzoek Niels Dekker

Dit onderzoek was getiteld: “Onderzoek onder incubators en startende bedrijven: onderzoek naar de functie van incubators als aanbieder van ondersteunende faciliteiten en diensten”. Dit is gedaan onder begeleiding van René Hartman van het CIMO in Amsterdam. Ook DIA heeft meegeholpen. Het onderzoek kunt u hieronder vinden:

Samenvatting van onderzoek incubators & starters

CONTACT

Elektronicaweg 14a
2628 XG DELFT
The Netherlands
+31 88.28.48.605


serviced by Bokxing IT
secure & sustainable hosting by 1A First Alternative