ALV 18 mei

Op 18 mei vond in Utrecht de algemene ledenvergadering van DIA plaats. Hoewel de opkomst (o.a. door een aantal afzeggingen) wat tegen viel, werd er toch door de aanwezigen actief gediscussieerd over de toekomst van DIA en hoe DIA zich moet positioneren. Een verslag hiervan volgt zo spoedig mogelijk. Het was een leerzame dag waar duidelijk is geworden waar we als vereniging nu staan en waar we naar toe moeten. Natuurlijk zijn we nog steeds op zoek naar suggesties van de leden die er niet bij konden zijn! Gelieve die te sturen naar rudolph@denhaag.bvit.net.

ALV 18 mei     ALV 18 mei 2

Foto’s van de ALV in het gebouw van de Universiteit Utrecht Holding

Seed Capital regeling

Als investeerder kunt u technostartes helpen technologische kennis om te zetten in toepasbare producten of diensten. Mogelijk draagt u hierdoor bij aan een revolutionaire ontwikkeling. Een ontwikkeling die van grote betekenis is voor de Nederlandse economie. Het investeren in een jong, innovatief bedrijf betekent wel meer risico voor u, want er is geen historie beschikbaar en het marktperspectief is nagenoeg onbekend.

Deze onzekerheden kunnen u ervan weerhouden te investeren in technostarters. De succeskansen zijn immers onbekend. Om technostarters toch een kans te geven, heeft TechnoPartner het investeren in technostarters aantrekkelijker voor u gemaakt via: de TechnoPartner Seed-faciliteit (Regeling Seed Capital Technostarters).
Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van technopartner: http://www.technopartner.nl/technopartner/menu/pionierkapitaal/seedfaciliteit of op de DIA site onder:  Regeling Seed Capital Technostarters 

YES!Delft

Op 25 april vond in Delft de lancering van Young Entrepreneur Society! (YES! ) Delft plaats. “YES!Delft is een initiatief van de TU Delft en de Gemeente Delft. Universiteit, overheid en bedrijfsleven werken in YES!Delft op een concrete en resultaatgerichte wijze samen om het technologisch innovatief ondernemerschap binnen en buiten de TU Delft te bevorderen en stimuleren. De doelstelling is helder: meer succesvolle technostarters leveren die de turbomotor van de Nederlandse kenniseconomie vormen.”
Yes!Delft bestaat uit een businessclub en een incubator, ondersteund door een multimediaal communicatieoffensief dat de boodschap dat techniek leuk is moet verspreiden. Het imago van techniek en technisch innovatief ondernemen moet namelijk worden verbeterd.

De opening bestond uit eeen welkomstwoord van de decaan van Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek, Marco Waas (vormalig Unilever-topmanager). Dit werd gevolgd door een forumdiscussie met drie Delftse technostarters, waarbij hen werd gevraagd hoe de universiteit hen had beleid bij het starten van hun onderneming. Namens de gemeente Delft sprak wethouder Mooiweer over het belang van technostarters voor Delft. Staatssecretaris Van Gennip sprak over het belang van technostarters voor Nederland. Daarna werd de opening afgesloten met een borrel.

DIA is heel erg benieuwd wat er uit YES!Delft voortkomt en wenst alle betrokkenen heel veel succes!

EIM bericht

Uit EIM-onderzoek blijkt dat nieuwe bedrijven in toenemende mate bijdragen aan de creatie van werkgelegenheid. Van de nieuwe banen wordt circa 40% gecreëerd bij bedrijven tot vijf jaar oud. In de overige 60% wordt de helft van de banen bij snel groeiende bedrijven gecreëerd. Dit en meer staat in de EIM-publicatie ‘Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid’.

Werkgelegenheidsgroei in 2006

Een toename van het aantal nieuwe bedrijven is een belangrijk signaal voor toekomstige groei van werkgelegenheid. Sinds halverwege 2004 vertoont het aantal nieuwe bedrijven weer een stijgende lijn. De ongunstige arbeidsmarkt in 2004 is voor een belangrijk aantal personen een motief geweest om een eigen bedrijf te beginnen. Dit geldt in het bijzonder voor dienstverlenende bedrijven. Pas in een later stadium worden bij bestaande bedrijven significant meer banen gecreeerd. Per saldo zal dit voor de Nederlandse economie betekenen dat in 2006 de werkgelegenheid weer zal groeien.

Veel faillissementen in 2004

De afgelopen jaren is het verlies van werkgelegenheid bij bestaande bedrijven of verlies van werkgelegenheid door faillissement belangrijk toegenomen. Het aantal bedrijven dat door een faillissement moest stoppen is in 2004 gestegen tot boven de 15% van het totaal aantal opheffingen. Dit is een historisch hoog percentage, alleen in 1993 was dit percentage hoger namelijk 20%. Ondanks de ongunstige conjunctuur en de stijging van het aantal opheffingen is de opheffingskans in de loop der jaren vrijwel niet toegenomen. Een bedrijf dat vijf jaar geleden is opgericht, heeft 50% kans om nog te bestaan. Alleen het aantal gedwongen opheffingen door faillisementen is toegenomen.

http://www.eim.net/smartsite.dws?id=41&sooID=1&perID=377

Onderzoek Niels Dekker

Dit onderzoek was getiteld: “Onderzoek onder incubators en startende bedrijven: onderzoek naar de functie van incubators als aanbieder van ondersteunende faciliteiten en diensten”. Dit is gedaan onder begeleiding van René Hartman van het CIMO in Amsterdam. Ook DIA heeft meegeholpen. Het onderzoek kunt u hieronder vinden:

Samenvatting van onderzoek incubators & starters

SKE-Voorlichting

Dit bestand is hier beschikbaar:   SKE Verslag Voorlichting 28 Februari

DIA vergadering 01-02-’05

Op 1 februari vond, voorafgaand aan de DIA-nvBeo workshop, de DIA vergadering plaats. Dit gebeurde in het BioPartner Center Maastricht. Er werd onder andere vergaderd over wat DIA voor haar leden kan betekenen in 2005 en over de samenwerking met het onderwijs. Het verslag van deze vergadering kunt u hier vinden:

verslag DIA vergadering 1 februari in Maastricht

Presentatie Pim de Bokx 1 februari

DIA/nvBeo workshop 1 feb.

 Verslag DIA-nvBeo workshop op 1 februari

rapport DIA (onderzoek Janneke Rotman)

Presentatie Janneke Rotman 1 februari

 

 DIA en nvBeoleden

Op 1 februari vond de eerste gezamelijke DIA/nvBeo workshop plaats. In het BioPartner Center in Maastricht stelden de aanwezige leden van de twee organisaties zich voor en werden ideeën uitgewisseld. Ook presenteerde Janneke Rotman de resultaten van het onderzoek naar het bedrijfsproces van incubators in Nederland. Dit onderzoek had ze als stagaire de afgelopen vier maanden bij DIA gedaan en is via de bovenstaande link te openen. Foto’s van deze dag zijn de vinden onder ‘Verslagen’ en ‘Foto’s’. Onder ”Presentaties’ kunt u ook de presentaties van Pim de Bokx (DIA-voorzitter) en Janneke vinden. Binnenkort volgt meer informatie over deze dag!

In de prijzen

Wim Bens, directeur van TU/e Innovationlab, kon donderdag 9 december j.l. naar Oxford afreizen om daar tijdens het internationale congres ‘Best Science Based Incubator 2004’ zijn prijs in ontvangst te nemen. De prijs was voor de prestatie in de categorie ‘New Incubator’. Het is een erkenning voor de goede prestaties in het jonge bestaan van de incubator in Eindhoven door de internationale incubator branche, vertegenwoordigd door juryleden uit de USA, UK, India en Duitsland.

Naast Wim Bens deelden twee andere DIA-leden mee in de feestvreugde; Remy Timmers van BioPartner Maastricht en Pim de Bokx van het BViT innovatienetwerk. De laatste, voorzitter van DIA, was tevens organisator van de break-out sessie over ‘ROI & Sustainability’ waar diep ingegaan werd op de noodzaak en mogelijkheden om een duurzaam incubator model na te streven. Dat DIA zo prominent aanwezig was op dit internationale congres is niet onopgemerkt gebleven, het laat duidelijk zien dat onze leden professionaliteit hoog in het vaandel hebben staan.

Europees netwerken

 

Afgelopen maandag 22 november was er zo’n gelegenheid in Den Haag, waar 5 DIA leden waren uitgenodigd aan te schuiven bij een diner met 25 incubator managers uit heel Europa. Deze incubator managers waren hier vanwege de opleiding TIM+ welke door de Europese organisatie Gate2Growth incubator forum wordt georganiseerd.

Tijdens het diner, in de BizzLounge van Ondernemerscafe ‘Borrelen’, werden driftig ervaringen en visitekaartjes uitgewisseld. We houden voor u in de gaten wanneer zich weer dergelijke gelegenheden voordoen!

 

NBIA Incubator Training

In addition to selecting from eight workshops, you will have a chance to tour the Austin Technology Incubator located on the campus of the University of Texas. And, after the workshops, take time out to enjoy the beautiful sights and famous nightlife of Austin. Don’t miss out on this opportunity to combine work with fun in the city where the music never stops.

Register by Dec. 17 and save on your registration with early-bird pricing.

 

Austin and NBIA’s Training Institute will give you plenty of reasons to go home happy, relaxed and confident that you have the tools you need to create incubation success stories.

 

For full event details, workshop descriptions and to register, visit http://www.nbia.org/nbia_events/ti/index.php

 

Lancering TechnoPartner

Voor TechnoPartner wordt 25 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld, oplopend tot structureel 37 miljoen euro per jaar vanaf 2007.  Het programma moet niet alleen meer, maar ook betere, en dus groeiende, technostarters opleveren. In 2003 waren er zo’n 6,5 duizend technostarters, met een gezamelijke omzet van 1,3 miljard euro. In 2010 moeten dit er ruim 8 duizend zijn, met een gezamelijke omzet van 2,7 miljard euro. Dit komt neer op een verdubbeling van de omzet van deze technostarters.

Een aantal aspecten uit het TechnoPartner programma:

–  Veel voorlichting en PR. Hieronder valt o.a. een website voor vragen van technostarters, financiers, kennisinstellingen en bedrijven. Ook worden met de TechnoPartner on Tour instellingen bezocht om voorlichting te geven en wordt onder de noemer Pionier Academy een overzicht van cursussen en masterclasses op het gebied van ondernemerschap aangeboden.

– Het Subsidieprogramma KennisExploitatie. Dit stimuleert dat kennis bij kennisinstellingen in producten en diensten omgezet wordt, bij voorkeur door technostarters. Er kan voor vijf thema’s subsidie aangevraagd worden. Het is geen free lunch: er wordt alleen subsidie verleent als de partijen zelf 50% meebrengen.

Voor het SKEprogramma is 10 miljoen euro per jaar beschikbaar en projecten kunnen in 2005 van start gaan. Mocht het budget te klein blijken wegens een stortvloed van kwalitatief goede plannen, kan er gekeken worden of het budget verhoogd kan worden.

– Het TechnoPartner Label. Dit is een aanpassing van de Borgstellingsregeling MKB. Voor een technostarter is het vaak lastig om ondernemingsfinanciering te krijgen, ook als het bedrijf al is opgestart. Met dit label kunnen banken binnen een week zekerheid krijgen over de garantstelling door EZ. Dit maakt het voor technostarters makkelijker om zakelijk krediet aan te trekken.

– Ten slotte de Seed faciliteit. Hiermee moet het aantal investeringsfondsen voor technostarters in Nederland toenemen. Daarbij gaat het om investeringen vanaf 100.000 euro, met een minimum van 40 investeringen per jaar. Daarmee sluit de faciliteit aan op het TechnoPartner label.
De definitieve versie van de regeling is nog niet klaar. Als de gesprekken met Brussel goed verlopen kan het begin 2005 van start gaan, met een budget van 12 miljoen euro. Vanaf 2006 is dit 24 miljoen euro per jaar.

Om TechnoPartner een succes te laten worden is de inzet nodig van de “TechnoPartners”. Op dit moment ligt bijvoorbeeld een aanbod van een aantal grote R&D bedrijven om samen met TechnoPartner een netwerk van Innovation Officers op te zetten. Om Nederlandse pioniers weer voorop te laten lopen, zoals het geval was in de 17de eeuw, is steun en inzet nodig.

Voor meer informatie en formulieren, zie www.technopartner.nl.

CONTACT

Elektronicaweg 14a
2628 XG DELFT
The Netherlands
+31 88.28.48.605


serviced by Bokxing IT
secure & sustainable hosting by 1A First Alternative