EZ gaat voor topprestatie

Ondernemers moeten sneller en eenvoudiger met informatie en financiële steun van de overheid aan de slag kunnen. En het Nederlandse bedrijfsleven moet prikkels krijgen om tot topprestaties te komen. Dat is nodig voor de duurzame economische groei. Daarom wordt het EZ-subsidiebeleid op een nieuwe leest geschoeid. Aldus minister Brinkhorst en staatssecretaris Van Gennip van EZ in hun notitie “Sterke basis voor topprestaties, vernieuwde EZ-instrumenten voor ondernemers. Deze notitie werd op 30 mei naar de Tweede Kamer gestuurd en toegelicht in Nieuwspoort, het perscentrum van de overheid. Ook DIA was in Nieuwspoort aanwezig.

Wat er zal veranderen in de toekomst: het aantal regelingen wordt fors verminderd (van 26 naar 7) en het aantal loketten zal afnemen. Zo zal er nationaal één loket komen voor de voorlichting door SenterNovem, EVD, Octrooicentrum Nederland en Syntens. Ook wordt er een basispakket (bestaande uit Voorlichting en advies en Kapitaalmarkt) voor alle ondernemers samengesteld, wat voor sommige bedrijven kan worden aangevuld met een ‘Pragmatisch pakket voor excellentie’. Dit is voor bedrijven die actief zijn op gebieden waar Nederland kansen heeft tot de top (gaan) behoren.

De integrale notitie is te vinden op de site van EZ als pdf-file to downloaden op http://www.ez.nl/content.jsp?objectid=32793

Comments are closed.

CONTACT

Elektronicaweg 14
2628 XG DELFT
The Netherlands
+31 88.28.48.605


serviced by Bokxing IT
secure & sustainable hosting by 1A First Alternative