Over DIA

DIA – Dutch Incubation Association

De Dutch Incubation Association is het netwerk van én voor professionals werkzaam bij business incubators, accelerators en start-up programma’s in Nederland. Deze professionals hebben behoefte aan een gezamenlijk platform ten behoeve van professionalisering en positionering op nationaal, Europees en internationaal niveau. Tevens wenst zij startende ondernemers goed voor te lichten over de rol die gespecialiseerde start-up support organisaties kunnen spelen bij het realiseren van hun ambities.

DIA voorziet sinds 2004 in deze behoefte. Juist in deze tijd waarin Nederland achterop dreigt te raken, dringt door dat innovatie en nieuw kennisintensief ondernemerschap essentieel zijn voor de stimulering van de Nederlandse Economie. Er zal zwaar ingezet moeten worden op het realiseren van investeringen in omvang en kwaliteit van het Nederlandse ondernemende ecosysteem waar onze organisaties de ruggengraat van vormen. Business incubatie en – acceleratie programma’s zijn bij uitstek de organisaties om de zogenaamde ‘Nederlandse paradox’, de tegenstelling tussen Kennisproductie en Kennisbedrijvigheid, zeer effectief en ondernemend op te lossen.

DOELSTELLINGEN

  1. Professionalisering van het incubatievak, door kennisuitwisseling en ontwikkeling van inzicht in kwaliteit en prestaties.
  2. Versterken van de Incubator- / Accelerator infrastructuur en samenhang, zowel op nationaal als Europees niveau.
  3. Verbeteren van de voorlichting over de rol van incubators, accelerators en start-up programma’s voor startende ondernemers en innovatieve ondernemingen.

Definitie Business Incubator

Zonder dit dwingend op te leggen wil DIA werken aan een goede definiëring van de term ‘business incubator’ die aansluit bij internationale concensus. Voorlopig uitgangspunt is hierbij:

‘An incubator is an organisation that helps start-ups develop in an accelerated fashion by providing them with a bundle of services, such as physical space, capital, culture, coaching, common services and networking connections.’ Hansen et al (2000)

Een incubator is een organisatie die (kennisintensieve) starters en groeiers helpt zich versneld te ontwikkelen door hen een (samenhangend) dienstenpakket aan te bieden zoals ruimte, kapitaal, cultuur, coaching, kantoordiensten en netwerkrelaties.

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment.

CONTACT

Elektronicaweg 14
2628 XG DELFT
The Netherlands
+31 88.28.48.605


serviced by Bokxing IT
secure & sustainable hosting by 1A First Alternative