Business Incubator is gericht op kennisvergaring starter

Business Incubator & kennisvergaring

Vanaf de jaren 90 schoten ze als paddenstoelen uit de grond: Business Incubators. De reden hiervoor was de notie dat startende ondernemers op een proactieve manier ondersteund moesten worden. Ondernemerschap is zeer belangrijk voor een gezonde economie, maar wat blijkt; veel initiatieven komen moeilijk van de grond. Dit is waar de business incubator een rol speelt: het faciliteren van succesvol ondernemersschap.

Alhoewel er geen vaste definitie van de ‘business incubator’ is, blijkt wel dat de business incubators van tegenwoordig een aantal eigenschappen delen[1]. Allereerst is er sprake van een door meerdere ondernemers gedeelde locatie. Daarnaast biedt een business incubator (BI) de zittende ondernemers bepaalde services zoals coaching, financieel advies etc. Last but no least; business incubators van deze tijd bieden hun zittende ondernemers de mogelijkheid tot netwerken via verschillende kanalen. Je kunt nog een stapje verder gaan en het onderliggend potentieel van deze eigenschappen voor startende ondernemers blootleggen: het vergaren van kennis. Uit meerdere onderzoeken[2]blijkt dat kennis één van de belangrijkste resources is voor startende ondernemers. Het is nu eenmaal vaak het geval dat niet alle bronnen gemakkelijk aan te boren zijn, oftewel; het opvullen van een ‘resource tekort’ is voor jonge ondernemers vaak een van de grootste uitdagingen. Daarnaast kan de juiste kennis de basis vormen voor het voordeel dat de startup over de concurrenten moet krijgen[3]. Met ‘juiste kennis’ wordt gedoeld op kennis over bijvoorbeeld welke kansen te exploiteren, welke innovatie door te zetten en welk pad in te slaan met de onderneming.

Kennis & Ervaring de belangrijkste meerwaarde van een Business Incubator

Doorgaand op het belang van kennis is het te veronderstellen dat ondernemers kiezen voor Business Incubators vanwege de vele mogelijkheden kennis en ervaring te vergaren[4]. Zowel het management, als de andere ondernemers én het netwerk rond de BI, dat gefaciliteerd wordt door het management, biedt startende ondernemers die mogelijkheid. Liggen hier dan de kansen voor startende ondernemers die hun intrek nemen in een business incubator? Dat zou goed kunnen. Om erachter te komen of kennisvergaring inderdaad het onderliggend potentieel van een business incubator is zal voortgebouwd moeten worden op de ervaring van ondernemers die het proces in een BI al eens doorlopen hebben. Deze ondernemers, die we kunnen beschouwen als ervaringsdeskundigen, vormen een belangrijke informatiebron in het verder ontwikkelen van succesvolle business incubators. Mocht het vergaren van kennis in de BI inderdaad een reden zijn voor het succes van ondernemers, dan liggen hier sowieso kansen voor BI management dit optimaal te faciliteren om zo mede het succes van de business incubator zelf te vergroten.

Auteur: Josi-Anne Bouwdewijn. Josi-Anne doet momenteel onderzoek i.s.m. met de Dutch Incubation Association (DIA) voor haar Masters Business studies aan de UvA. DIA ondersteund onderzoek actief om bij te dragen aan de positie, prestatie en professionaliteit van Business Incubators in Nederland. Voor meer informatie kunt u mailen naar j.bouwdewijn@gmail.com .[1]Bruneel, Ratinho, Clarysee & Groen (2011); The Evolution of Business Incubators.

[2]Wiklund & Shepherd (2003); Knowledge-Based Resources, Entrepreneurial Orientation, and the Performance of Small andMedium-Sized Businesses. West & Noel (2009); The Impact of Knowledge Resources on New

Venture Performance.Thorpe, Holt, MacPherson & Pittaway (2005); Using knowledge within small and medium-sized firms: A systematic review of the evidence.

[3]Grant, 1996; Knowledge-based view; a new Theory.

[4]Peter, Rice & Sundararajan; The role of incubators in the entrepreneurial process.

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment.

CONTACT

Elektronicaweg 14
2628 XG DELFT
The Netherlands
+31 88.28.48.605


serviced by Bokxing IT
secure & sustainable hosting by 1A First Alternative