Incubator

Business Incubators in Nederland

Het BTC in Enschede wordt over het algemeen gezien als de eerste Business Incubator in Nederland. Het BTC is in 1986 opgezet om studenten en alumni te helpen een technisch vernieuwend bedrijf op te zetten. Hoewel het navolging kreeg, is het concept pas in de jaren negentig gaan leven met het opzetten van Twinning, een netwerk van ICT-incubators.

Wat is een business incubator?

Volgens internationaal aanvaarde terminologie is een incubator: “een organisatie die een (incubatie-) proces realiseert om de versnelde groei van hoogwaardige starters naar succesvolle ondernemingen mogelijk te maken door de inzet van een geïntegreerd pakket diensten zoals werkruimte, services, cultuur, coaching, netwerk, (toegang tot) kapitaal, etc.”
In Nederland zijn verschillende namen in gebruik, zoals Innovatiecentrum, BTC, InnovatieCluster, etc.

Wat is een incubator niet?

Er is één misverstand dat we uit de wereld moeten helpen, incubators hebben niet standaard de eis dat je een deel van je aandelen in jou bedrijf aan de incubator moet afstaan. De incubator organisatie doet er veel aan om jou te helpen je bedrijf succesvol te maken, die investering kan op verschillende manieren tot uitdrukking komen, een aandelentransactie kan er daar één van zijn.

Je kunt meer over Business Incubators lezen onder het menu item “Wat is een business incubator?”.

Comments are closed.

CONTACT

Elektronicaweg 14
2628 XG DELFT
The Netherlands
+31 88.28.48.605


serviced by Bokxing IT
secure & sustainable hosting by 1A First Alternative