AWTI advies: Regionale hotspots – Broedplaatsen voor innovatie

Maandag 10 november boodt AWTI – Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie – haar advies uit over het belang van regionale netwerken voor innovatie. Hoofdconclusie:

‘Er is meer aandacht nodig voor regionale ontwikkeling, óók vanuit Den Haag.’

Veel regio’s hebben samenwerkingsverbanden van bedrijven, kennisinstellingen en regionale autoriteiten in regionale hotspots. ‘De regering moet meer oog hebben voor deze ontwikkeling en hotspots van nationaal belang aanwijzen’, aldus Uri Rosenthal, voorzitter van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI). Het advies Regionale hotspots. Broedplaatsen voor innovatie is vandaag overhandigd aan minister Kamp van Economische Zaken en staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

In Nederland is een toenemend aantal regionale hotspots, in allerlei soorten en maten. Bekende voorbeelden zijn Brainport Eindhoven, Kennispark Twente en Leiden Bio Science Park. De landelijke, regionale en lokale overheden dienen het ontstaan en de bloei van hotspots te ondersteunen. Daarbij moeten ze voortbouwen op het zelforganiserend vermogen van de hotspots. De regering doet er goed haar ondersteuning te richten op hotspots van nationaal belang.

Maatwerk nodig
Elke regionale hotspot is uniek in zijn ontwikkeling, cultuur, ambities en resultaten. De AWTI onderscheidt drie types: creatieve, engineering en wetenschapsgedreven hotspots. Verder kennen hotspots een levenscyclus van opkomst, groei en transitie (of neergang). Ieder type en levensfase wordt door een andere dynamiek gedreven en vergt specifieke steun. Overheden dienen hun ondersteuning hierop af te stemmen.

Ondersteun medeoverheden
Naast het aanwijzen van hotspots van nationaal belang, kan de Rijksoverheid provincies en gemeentes, die meer direct betrokken zijn bij hotspots in hun regio, steunen. Dat kan door kennis te bundelen en verspreiden, experimenten mogelijk te maken, de hotspots in het buitenland te promoten en verbindingen te leggen met hotspots in het buitenland.

Regionale overheden: werk met hotspots samen
Provincies en gemeentes kunnen bijdragen aan goede randvoorwaarden voor de hotspots in hun regio, zullen soms toezicht willen houden (als zij investeren) en hebben vaak een direct participerende rol. Zij dienen een gezonde kritische houding aan te nemen tegenover onrealistische ambities. Tegelijkertijd dienen zij extra aandacht te geven aan startende hotspots en hotspots in transitie. Decentrale overheden moeten daarnaast de regionale kenniseconomie in brede zin (blijven) ondersteunen.

DOWNLOAD
Advies AWTI 2014 over Regionale Hotspots

Comments are closed.

CONTACT

Elektronicaweg 14
2628 XG DELFT
The Netherlands
+31 88.28.48.605


serviced by Bokxing IT
secure & sustainable hosting by 1A First Alternative