Workshop DIA leden

De locatie was dit keer de, toch verrassend grote, site van de ESA in Noordwijk, waar de European Space Incubator (ESI) gevestigd is. Na een verlate start is voor de lunch eerst ingegaan op de huidige stand van zaken binnen DIA. Daarna was het tijd voor de lunch, die genuttigd werd in het bedrijfsrestaurant van de ESA. Daar was voor iedereen iets van zijn of haar gading te vinden.

Na de lunch heeft Niels Dekker de resultaten van zijn onderzoek naar het aanbod en de behoefte aan faciliteiten binnen incubators en incubatees uit de doeken gedaan. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft hij drie voorstellen opgesteld om aanbod en behoefte beter op elkaar af te stemmen. over deze voorstellen werd na zijn presentatie (soms fel) gediscussieerd. Uit deze discussie zijn een aantal mogelijkheden gevloeid.

Daarna heeft Janneke Rotman een eerste aanzet gegeven tot haar onderzoek naar het bedrijfsproces binnen de Nederlandse incubatoren. Om een eerste indruk te krijgen is het proces opgedeeld in een vijftal aspecten en elke deelnemer is gevraagd voor zijn of haar organisatie op te schrijven hoe elk aspect is geregeld. Vervolgens zijn deze werkwijzes besproken.

De dag werd door een kleine groep afgesloten met een rondleiding door de testfaciliteit van de ESA. Helaas waren door de verlate start en het uitlopen van verschillende onderdelen van de dag, een aantal mensen al naar huis. Ondanks de uitloop was het een erg geslaagde middag.

Comments are closed.

CONTACT

Elektronicaweg 14
2628 XG DELFT
The Netherlands
+31 88.28.48.605


serviced by Bokxing IT
secure & sustainable hosting by 1A First Alternative