Venture_Capital_Gids

Wat Nederlandse investeerders je niet vertellen

Het maken van een nieuwe Venture Capital Gids stelt ons in staat ons een goed idee te krijgen van de gang van zaken in de Nederlandse investeerderswereld. Zoals wel vaker vermeld, wordt de Gids gemaakt volgens een Ranking-methode en een van de zaken waar we sinds het begin investeerders op scoren is op de openheid van zaken die een investeringsmaatschappij geeft. (Onder investeringsmaatschappij kan ook een groep business angels worden verstaan. Dit zijn geen vastliggende begrippen).

Openheid van Zaken vreselijk belangrijk

Het aspect van de openheid is zo belangrijk, omdat de buitenwereld moet weten met wie men te doen heeft. We scoren daarbij elke investeerder zowel op openheid over het rendement en openheid over de mislukkingen. Wie zich afvraagt of dat belangrijk is: het is ongelofelijk belangrijk! Te beginnen met het rendement dat een investeerder behaalt. Wil je als ondernemer in zee gaan met een investeerder die op zijn portefeuille gemiddeld genomen een negatief rendement behaalt? Dan kun je over een paar jaar je bedrijf afschrijven. Wil je als participant in een fonds je geld overdragen aan een beheerder die het langzaam door het putje laat lopen? Nee natuurlijk. Daarom moet een investeerder duidelijk zijn over zijn rendement. Openheid van zaken over mislukkingen is misschien nog wel belangrijker. Iedere investeerder kent een bepaald percentage mislukkingen. Zonder een uitzondering. Over welke investeringen mislukt zijn, kan men echter open zijn of niet. Desgevraagd vertellen investeerders ons vaak dat het “niet zo interessant” is. Dat is het wel degelijk. Niet alleen is belangrijk welke investeringen mislukt zijn, maar ook hoeveel of welk percentage van het totaal.

Venture Capital in Nederland

Om een idee te geven. Een jaar of 10 geleden werd ergens in Nederland een nieuwe investeringsmaatschappij actief. Deze investeerde er een paar jaar lustig op los. Bij de samenstelling van de Venture Capital Gids 2012 kwamen we tot de ontdekking dat tussen 2010 en 2012 ongeveer de helft van de participaties uit de portefeuille was verdwenen. Een beetje googelen leverde op dat deze vrijwel zonder uitzondering failliet waren gegaan.

Dat is belangrijke informatie. Een investeerder die er in slaagt de helft van zijn portefeuille binnen 2 jaar over de klippen te jagen, moet je als ondernemer mijden als de pest. Je kunt rustig stellen dat deze investeerder een negatieve toegevoegde waarde heeft. De investeringsmaatschappij is nu nog altijd actief (gemeenschapsgeld), maar we hebben besloten deze voorlopig niet meer in de Venture Capital Gids op te nemen. Dit ter bescherming van onze doelgroep, die op geen enkele andere wijze tegen dergelijke “investeerders” beschermd wordt.

Om die reden is de openheid van zaken die een investeerder naar de buitenwereld biedt vreselijk belangrijk. In het Ranking-systeem dat we hanteren, is het zelfs het belangrijkste scoringscriterium voor opname in de Venture Capital Gids.

 

bron: Venturemedia.nl

auteur: Henny van der Pluijm

Comments are closed.

CONTACT

Elektronicaweg 14
2628 XG DELFT
The Netherlands
+31 88.28.48.605


serviced by Bokxing IT
secure & sustainable hosting by 1A First Alternative