Toename ondernemers ondanks minder inkomen

Het gemiddeld reëel besteedbaar inkomen, gecorrigeerd voor inflatie, van ondernemers is tussen 1990 en 2005 jaarlijks met 1,8 procent afgenomen. Dat komt neer op een totale daling van 30 procent, terwijl het inkomen van de gemiddelde werknemer gelijk bleef.

De relatieve daling wordt mede veroorzaakt door de toegenomen diversiteit onder zelfstandigen. Waar voorheen starters vooral mannen tussen de 34 en 50 jaar waren, zijn er nu ook veel vrouwen, allochtonen, ouderen en jongeren die kiezen voor ondernemerschap.

lees verder

Comments are closed.

CONTACT

Elektronicaweg 14
2628 XG DELFT
The Netherlands
+31 88.28.48.605


serviced by Bokxing IT
secure & sustainable hosting by 1A First Alternative