Lancering TechnoPartner

Voor TechnoPartner wordt 25 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld, oplopend tot structureel 37 miljoen euro per jaar vanaf 2007.  Het programma moet niet alleen meer, maar ook betere, en dus groeiende, technostarters opleveren. In 2003 waren er zo’n 6,5 duizend technostarters, met een gezamelijke omzet van 1,3 miljard euro. In 2010 moeten dit er ruim 8 duizend zijn, met een gezamelijke omzet van 2,7 miljard euro. Dit komt neer op een verdubbeling van de omzet van deze technostarters.

Een aantal aspecten uit het TechnoPartner programma:

–  Veel voorlichting en PR. Hieronder valt o.a. een website voor vragen van technostarters, financiers, kennisinstellingen en bedrijven. Ook worden met de TechnoPartner on Tour instellingen bezocht om voorlichting te geven en wordt onder de noemer Pionier Academy een overzicht van cursussen en masterclasses op het gebied van ondernemerschap aangeboden.

– Het Subsidieprogramma KennisExploitatie. Dit stimuleert dat kennis bij kennisinstellingen in producten en diensten omgezet wordt, bij voorkeur door technostarters. Er kan voor vijf thema’s subsidie aangevraagd worden. Het is geen free lunch: er wordt alleen subsidie verleent als de partijen zelf 50% meebrengen.

Voor het SKEprogramma is 10 miljoen euro per jaar beschikbaar en projecten kunnen in 2005 van start gaan. Mocht het budget te klein blijken wegens een stortvloed van kwalitatief goede plannen, kan er gekeken worden of het budget verhoogd kan worden.

– Het TechnoPartner Label. Dit is een aanpassing van de Borgstellingsregeling MKB. Voor een technostarter is het vaak lastig om ondernemingsfinanciering te krijgen, ook als het bedrijf al is opgestart. Met dit label kunnen banken binnen een week zekerheid krijgen over de garantstelling door EZ. Dit maakt het voor technostarters makkelijker om zakelijk krediet aan te trekken.

– Ten slotte de Seed faciliteit. Hiermee moet het aantal investeringsfondsen voor technostarters in Nederland toenemen. Daarbij gaat het om investeringen vanaf 100.000 euro, met een minimum van 40 investeringen per jaar. Daarmee sluit de faciliteit aan op het TechnoPartner label.
De definitieve versie van de regeling is nog niet klaar. Als de gesprekken met Brussel goed verlopen kan het begin 2005 van start gaan, met een budget van 12 miljoen euro. Vanaf 2006 is dit 24 miljoen euro per jaar.

Om TechnoPartner een succes te laten worden is de inzet nodig van de “TechnoPartners”. Op dit moment ligt bijvoorbeeld een aanbod van een aantal grote R&D bedrijven om samen met TechnoPartner een netwerk van Innovation Officers op te zetten. Om Nederlandse pioniers weer voorop te laten lopen, zoals het geval was in de 17de eeuw, is steun en inzet nodig.

Voor meer informatie en formulieren, zie www.technopartner.nl.

Comments are closed.

CONTACT

Elektronicaweg 14
2628 XG DELFT
The Netherlands
+31 88.28.48.605


serviced by Bokxing IT
secure & sustainable hosting by 1A First Alternative