DIA op Fact Finding Mission naar Marokko en Tunesië

Front of Technopark Casablanca Incubator

Front of Technopark Casablanca Incubator

Op verzoek van Agentschap NL/ Ministerie van Buitenlandse Zaken, werkt de Dutch Incubation Association aan een onderzoek met betrekking tot de mogelijkheden om de Startup Ecosystemen in Marokko en Tunesië te helpen verbeteren.

Voor deze opdracht zijn Pim de Bokx (Voorzitter DIA) en Hein van der Pasch (Mercator Incubator Nijmegen en Science Park Nijmegen) ingeschakeld.

Binnen het kader van dat onderzoek is van een ‘Fact Finding Mission’ en twee seminars georganiseerd om een goed beeld te krijgen van het huidige startersklimaat en de knelpunten waar business incubators in beide landen mee te maken hebben. Bij de organisatie zijn de ambassades en zusterorganisaties in beide landen betrokken. Gedurende de twee weken durende missie en de twee seminars is met een groot aantal ondernemers gesproken én met tientallen mensen uit de incubatie industrie.

Internationale Samenwerking

De behoefte aan internationale samenwerking is duidelijk geworden, zowel bij het verder ontwikkelen van de valorisatie-infrastructuur als bij het openen van mogelijkheden voor innovatieve startups uit beide landen. Hoewel in beide landen de incubatiesector sinds 2003 tot ontwikkeling is gebracht met steun van de Fransen en de Wereldbank, zien beide landen het belang van input uit succesvolle innovatielanden als Finland en Nederland. Dankzij de input van vele ondernemers en incubatie staff uit beide landen hebben de DIA-experts doelgerichte informatie verzameld voor een gedegen advies.
Doel van deze missie was dan ook uitbrengen van een praktisch gedragen advies met betrekking tot de incubatie industrie In Marokko en Tunesië, hen voorzien van informatie en het creëren van mogelijkheden tussen beiden landen & Nederland voor innovatieve bedrijven.

Mocht u interesse hebben het desbetreffende adviesrapport t.z.t. te ontvangen, neem dan contact met ons op.

Comments are closed.

CONTACT

Elektronicaweg 14
2628 XG DELFT
The Netherlands
+31 88.28.48.605


serviced by Bokxing IT
secure & sustainable hosting by 1A First Alternative