BioPartner en ABC fusie

Het Bio Science Park Leiden, in ontwikkeling sinds 1984, huisvest een life sciences cluster dat zich internationaal kan meten. Hier zijn een vijftigtal biotechbedrijven gevestigd en daarmee wordt het grootste bedrijvencluster van Nederland gevormd. Dit cluster omvat ook een aantal belangrijke instituten zoals de Universiteit Leiden, TNO, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), het Top Institute Pharma, de Hogeschool Leiden (met de grootste HLO- en MLO-opleiding van Nederland) en het Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis.

 

Om nieuwe bedrijven en vooral starters te faciliteren, zijn op het Bio Science Park Leiden twee bedrijfsverzamelgebouwen gevestigd: het Academisch Bedrijven Centrum Leiden en BioPartner Center Leiden. Beide incubators hebben onderdak en ondersteuning geboden aan vele life sciences starters. Bedrijven als OctoPlus, Pharming, Centocor en Crucell hebben hun eerste jaren in een van beide incubators doorgebracht. Op dit moment maken een dertigtal bedrijven gebruik van de faciliteiten van de incubators.

 

In 2006 hebben de besturen van beide incubators besloten tot een fusie die op dinsdag 10 juli 2007 is bekrachtigd. De nieuwe bestuursvorm heet Stichting BioPartner Academisch Bedrijven Centrum. Zij zal onder de naam BioPartner Center Leiden haar activiteiten vervolgen middels het exploiteren van twee incubators op het Bio Science Park in Leiden.

 

Het bestuur van de Stichting BioPartner Academisch Bedrijven Centrum Leiden wordt uitgeoefend door de heer ing. H.W.Venema, die als directeur de dagelijkse leiding zal hebben. Een vierkoppige Raad van Toezicht met vertegenwoordigers uit de Universiteit Leiden, het Leids Universitair Medisch Centrum en het bedrijfsleven is ingesteld om de directeur te ondersteunen en van advies te dienen.

 

“Wij zijn verheugd over deze fusie, die onze inspanningen bundelt en ervoor zal zorgen dat we nog effectiever startende bedrijven in Leiden zullen kunnen ondersteunen,” zegt de heer J.J. M. Holthuis , voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting BioPartner Academisch Bedrijven Centrum. “Twee samenwerkende incubators op het Bio Science Park bewijst nog maar eens dat Leiden de toonaangevende stad is op het gebied van de life sciences.”

www.biopartnerleiden.nl

Comments are closed.

CONTACT

Elektronicaweg 14
2628 XG DELFT
The Netherlands
+31 88.28.48.605


serviced by Bokxing IT
secure & sustainable hosting by 1A First Alternative