Laboratoria zijn dé broedplaatsen van de kenniseconomie

Dinsdag 28 oktober organiseerde Wiegerinck in samenwerking met Kadans Biofacilities en DIA,  het symposium “Laboratoria als broedplaatsen voor onze kenniseconomie”. Zes sprekers uit het veld van de onderzoekswereld en laboratoria lieten hun licht schijnen op de materie. Dankzij hun inbreng en de aanwezigheid van ca. 200 bezoekers werd het een gloedvolle middag.
Om u een volledig beeld van de sprankelende middag te geven, vindt u hieronder per spreker de kernpunten van hun betoog. Onderaan deze pagina treft u de link naar alle presentaties.

– Pim de Bokx –
voorzitter DIA – Dutch Incubation Association

“Er zijn drie routes naar succes voor Nederland als incubatieland: creëer duidelijkheid voor de doelgroepen, biedt structuur voor overheid en het bedrijfsleven en genereer de juiste positionering in het buitenland. Volg deze routes om  zo alle kennisnetwerken te koppelen tot één groot ecosysteem, zowel digitaal als fysiek. Vastgoed speelt hierin een belangrijke rol door het faciliteren van experimenteren en het stimuleren van verschillende typen ontmoetingen.”

– Mehdi Jiwa –
CEO Symbiant en Comicro

“Nieuwe vormen van ontmoetingen zijn noodzakelijk. In onze laboratoria is een trend van plaatsgebonden naar locatie-onafhankelijk werken. De klassieke ruimtelijke indeling van laboratoriumvastgoed verschuift naar het bekende kantoortoonbeeld. De invloed van ICT is uitermate beeldbepalend en laboratoria worden continu lerende organisaties. Het ‘nieuwe werken’ is elkaar veel frequenter fysiek en digitaal ontmoeten.”

– Roy Pype –
associate partner Wiegerinck architectuur stedenbouw

” Privacy en ontmoeting moet georganiseerd worden vanaf het niveau van de labtafel tot het niveau van stedenbouw. Recente ontwikkelingen laten de laboratoria een omslag doormaken naar laagtechnologische omgevingen met hoogtechnologische apparatuur. Om hierbij het complexe overzicht tussen alle nieuwe samenwerkingsverbanden te bewaren zal het onderwijs zich wellicht opnieuw richten op de ‘homo universalis’.  Kenniswerkers worden steeds mobieler en hechten steeds minder aan eigendom. Dit vraagt om robuuste en flexibele laboratoriumgebouwen.”

– Willem Keeris –
directeur Keeris Vastgoed-Consultancy

” Aan beleggen in science park-vastgoed kan een relatief laag risico worden toegekend. Dit kan onderbouwd worden op basis van het profiel van de daar gehuisveste kennis-ondernemingen en het toekomstperspectief van deze sector, waarbij het immers de verwachting is dat de vraag naar kennis onmetelijk groot zal worden. Sleutelfactoren voor rendement zijn het hebben van een lange termijn visie, professioneel science park-management, mensen bij elkaar brengen en het faciliteren van netwerken/uitwisselingen.”

– Jeff Gielen –
directeur Kadans Biofacilities

” Interessante lessen voor het bevorderen van innovaties en de ontwikkeling van campussen zijn de aanwezigheid van een sterk merk, een duidelijke focus op specifieke sectoren en cross-overs van sectoren, ondersteuning door de overheid (op alle niveaus), de lange termijn samenwerking met  overheid en kennisinstelling, en een mix van startende, jonge en volwassen bedrijven. Incubators dragen bij tot succesvolle ontwikkeling van starters door het organiseren en stimuleren van netwerken en ontmoetingen,  en het aanbieden van bijvoorbeeld shared facilities.”

– Annemieke Traag –
gedeputeerde Provincie Gelderland

“De huidige coalitie van Provincie Gelderland investeert meer dan 300 miljoen in innovatie. Provincie Gelderland oppert initiatieven uit topsectoren waar maatschappelijke, private en publieke belangen elkaar kruisen of krachten worden gebundeld. Hierdoor kan belangrijke meerwaarde worden bereikt. Daardoor hecht Provincie Gelderland  veel waarde aan campussen en investeert zij in in incubator initiatieven door middel van subsidies en ‘facility sharing’.”

 

Op verzoek van velen kunt u hieronder de presentaties van alle sprekers downloaden.

Annemieke Traag – ‘De innovatieagenda’
Pim de Bokx – ‘Routes naar succes in Nederland Incubatieland’
Mehdi Jiwa – ‘Laboratoria zonder grenzen’
Roy Pype – ‘Vorm geven aan kennisnetwerken’
Willem Keeris – ‘Beleggen in science park-vastgoed’
Jeff Gielen – ‘Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria’

bron: wiegerinck.nl

Comments are closed.

CONTACT

Elektronicaweg 14
2628 XG DELFT
The Netherlands
+31 88.28.48.605


serviced by Bokxing IT
secure & sustainable hosting by 1A First Alternative