2015: Kansen voor incubators en accelerators

Ontwikkelingen 2014 en vooruitblik 2015

DIA wenst alle organisaties en stakeholders in onze sector een succesvol jaar – waarin we door coöperatie nog meer impact te realiseren. In 2014 hebben we al flinke stappen gemaakt door de samenwerking met CfE’s en Science Parks te zoeken – dat mede tot het succesvolle symposium Dutch Incubation Forum heeft geleid. Voor 2015 willen we samen met u inzetten op: Kennisnetwerk ontwikkeling, Internationale profilering en het zichtbaar maken van de Toegevoegde waarde van onze sector i.s.m. partners als StartupDelta.

 

 

Ontwikkelingen 2014

Samenwerking met Science Parken en Centres for Entrepreneurship

Sinds het voorjaar zijn we het gesprek aangegaan met de Science Parken en CfE’s in Nederland om te onderzoeken óf en hoe we samen een sterkere sector kunnen realiseren. Er is met een brede groep mensen uit onze sector gewerkt aan een discussienota en deze is besproken met een groot aantal (ca. 120) praktijkmensen. Hiervoor zijn 3 regionale sessies en 1 symposium (Dutch Incubation Forum) georganiseerd. Naast dat deze sessies de onderlinge relaties hebben verbeterd en vele ideeën voor mogelijke samenwerking hebben opgeleverd zijn er een aantal thema’s naar voren gekomen waar het sterkste gemeenschappelijk belang naar voren is gekomen:

  1. Duidelijkheid over onze voorzieningen voor ondernemers en partners. Hoe kunnen we ondernemers of (potentiele) partners goed de weg wijzen in Nederland Incubatieland? Daarvoor is beter inzicht in waarom, wat en hoe elke organisatie voor wie onder welke voorwaarden biedt.
  2. Structureel inzicht bieden in de impact en prestaties en waardecreatie van onze sector. Maatschappelijke relevantie en onze rol voor ondernemerschap en innovatie. Dit is vooral van belang voor overheden en stakeholders als universiteiten en corporates.
  3. Positionering van onze startup & growth infrastructuur in internationaal perspectief. CfE’s, Incubators, accelerators en Science Parken zijn de ruggengraat van het Nederlandse ondernemende ecosysteem dat in hoge mate open staat voor ondernemend talent en binnen- en buitenland maar wat zich nog niet internationaal manifesteert. Gemeenschappelijke positionering creëert kansen voor uitbreiding van markt en diensten.

Ambitieus Ondernemen beleid Rijksoverheid

Op 17 maart is de kamerbrief over beleid voor ambitieuze ondernemers gepubliceerd. Alle reden om hierbij aansluiting te zoeken en ook voor onze sector de ambities te gaan formuleren. DIA heeft hieraan mede bijgedragen door deelname aan het onderzoek van AWT dat hieraan vooraf ging. Dit nieuwe beleid formuleert impliciet onze rol: “Het vraagt ten tweede om dynamische ecosystemen als voedingsbodem voor ambitie. Een soepel functionerend ecosysteem biedt ambitieuze ondernemers op een effectieve en efficiënte manier op het juiste moment toegang tot de juiste mensen, financiering en partners. Het helpt de ondernemers om hun individuele kwaliteiten tot bloei te laten komen en leidt tot lagere transactiekosten.” In samenwerking met het ministerie van Economische Zaken is doelgericht aansluiting gezocht met partners die mede vormgeven aan dit beleid zoals NLevator en DutchStartupHub. Dit heeft geleid tot deelname van DIA bij de Groei Masterclass met Verne Harnish en deelname van DutchStartupHub aan Dutch Incubation Forum. StartupDelta is de definitieve naam van DutchStartupHub.

DIF14 – Dutch Incubation Forum

Op donderdag 12 november waren 94 professionals van CfE’s, incubators, accelerators en science parken bij elkaar om met elkaar in gesprek te gaan over de verdere ontwikkeling van onze sector. Dagvoorzitter Alie Tigchelhoff leidde ons door een uitdagend programma van sprekers en werksessies. Dankzij de goed opkomst was er sprake van een goede sfeer en interessante dynamiek. Inspirerende sprekers uit binnen- en buitenland zetten de ons aan tot grote ambities. In de middag zijn de nodige noten gekraakt. (zie verslag)

Waardering

Uit het na DIF14 gehouden onderzoek blijkt een hoge waardering voor Organisatie, Locatie en de Sprekers.

waardering DIF14Uit de feed back van deelnemers komt naar voren hoe geslaagd DIF14 was en dat er behoefte is aan continuïteit.

“Er was een duidelijk merkbare gedeelde wil om het Nederlandse ondernemerschap naar een hoger niveau te krijgen.”

“Het verhaal van Unity Stoakes was het meest inspirerend. Globaal verbonden uitdagers die actief inzichten delen en elkaar opzoeken. Incubators met wereldfocus.”

“DIF14, op de super locatie van de Haagse universiteitscampus, smaakt naar meer. De sector komt in een stroomversnelling en heeft behoefte aan interactie.”

Concrete acties

Het mooie is dat ook een aantal concrete vervolgacties is gedefinieerd die in 2015 zullen worden opgepakt:

  1. Samenwerking met StartupDelta om onze voorzieningen op de (internationale) kaart te zetten.
  2. Samenwerking met CfE’s en onderzoeksgroepen om kennisdeling online en offline vorm te geven.

DIA zal zich inspannen om komend jaar wederom een Dutch Incubation Forum (DIF15) te organiseren. Dit is uiteraard mede afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en sponsoren (meld u zich bij ons als u hieraan wilt meewerken).

DIF14 kwam mede tot stand dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Wij danken tevens hoofdsponsor ServicesValley (Océ-Canon) uit Venlo en sponsoren: Kadans Biofacilities, Wiegerinck Architecten, TUDelft/inCompass, Universiteit Leiden

Kroes op de bres voor startups – StartupDelta aangekondigd

Op 8 december werd aangekondigd dat Neelie Kroes bereid was gevonden de internationale positie van startups in Nederland versterken en innovatieve buitenlandse startups te overtuigen om zich hier te vestigen. Ze zal de komende anderhalf jaar Nederland op de kaart zetten als dé Europese vestigingsplaats voor startups onder de vlag van StartupDelta. I.s.m. Kroes zal DIA zich inzetten om de hele infrastructuur aan voorzieningen in Nederland in beeld te brengen.

 

Vooruitblik 2015

2015 heeft veel voor ons in petto. Onze sector groeit als kool en steeds meer stakeholders raken geïnteresseerd in onze maatschappelijke en economische rol, of stappen er zelf in. Ook de ontwikkeling van een nationale identiteit als ‘Startup Nation’, onder de vlag van StartupDelta is een mooie ontwikkeling. Met de zaken die we in 2014 in gang zijn gezet, tonen we de nodige daadkracht om pro-actief op deze ontwikkelingen in te spelen. In 2015 kunnen we de volgende acties op de agenda zetten:

Kennisnetwerk – i.s.m. de CfE’s en Science Parken willen we dit jaar regionale sessies en een symposium organiseren om kennisuitwisseling en agendering te faciliteren. Tevens willen we de online kennisdeling faciliteren.

Internationalisatie – i.s.m. StartupDelta willen we eraan bijdragen dat we ambitieuze ondernemers uit binnen- en buitenland goed de weg kunnen wijzen en ondersteunen en onze sector uit te bouwen tot internationaal toonaangevend.

Waarde – Met het EU-voorzitterschap van Nederland in de eerste helft van 2016 in het vooruitzicht, willen we zichtbaar maken wat de toegevoegde waarde van onze sector is. We zullen hiervoor samenwerking zoeken met het Ministerie en de onderzoeksgroepen op het vlak van ondernemerschapsontwikkeling.

 

Comments are closed.

CONTACT

Elektronicaweg 14
2628 XG DELFT
The Netherlands
+31 88.28.48.605


serviced by Bokxing IT
secure & sustainable hosting by 1A First Alternative