TU Eindhoven lanceert incubator STARTUP/eindhoven

Met een luide knal is vandaag op de TU/e Campus in Eindhoven de nieuwe incubator van de TU gelanceerd. STARTUP/eindhoven richt zich op studenten, medewerkers en alumni van de TU/e en zal, 3 jaar na het beeindigen van Incubator3+, weer gaan bijdragen aan het succes van ondernemend en innoverend Eindhoven.

Robert AL (manager STARTUP/eindhoven) zal leiding gegven aan dit nieuwe programma, zijn ervaring met het managen van Erasmus MC incubator en technology transfer komen goed van pas. STARTUP/eindhoven krijgt onderdak op de TU/e campus in het Multimedia-paviljoen. Studenten krijgen er gratis huisvesting in de zogenaamde Flexroom en kunnen advies en begeleiding krijgen voor de financiering van businessplannen. Er komen wekelijkse inspirerende lezingen van professionals en ondernemers. In het gebouw is een ruimte beschikbaar met 18 flexplekken. Daar kunnen starters werken aan hun businessconcept. Inmiddels hebben zich ruim 40 student-ondernemers ingeschreven en dit aantal groeit gestaag. Zij worden hier ondersteund door professionals van het TU/e Innovation Lab met kennis op het gebied van financiën, intellectueel eigendom en business development. Daarnaast ervaren de gebruikers meerwaarde door onderling met elkaar te sparren.

Het ondernemerscentrum is een initiatief van het TU/e Innovation Lab  , de Eindhoven Student Business Club (ESBC) en Bright Move BV. STARTUP/eindhoven wil mensen samenbrengen die de combinatie ondernemerschap en technische innovatie uitdragen en die elkaar daarin versterken.

STARTUP/eindhoven richt zich primair op TU/e studenten met ambitie en daadkracht. Enerzijds zijn dat studenten die al ondernemen of serieus bezig zijn met het doorontwikkelen van hun businessidee, de entrepreneurs. Anderzijds zijn het geselecteerde studenten die hun ondernemende kwaliteiten in praktijk brengen door projecten uit te voeren bij opdrachtgevers uit het MKB, de zogenaamde intrapreneurs.

TU/e hecht veel waarde aan contacten met het bedrijfsleven en heeft al verschillende ondernemers uit het MKB bereid gevonden om hun specifieke en praktische kennis te delen met deelnemers aan STARTUP/eindhoven . Deze zogenaamde Friends leveren hiermee een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van onze student-ondernemers en hun startups.

TU/e combineert STARTUP/Eindhoven met het al bestaande programma SURE Innovation, waarbij getalenteerde studenten op projectmatige basis aan de slag gaan bij bedrijven en ondernemingen met een vraag die een specifieke knowhow en vaardigheid vraagt. SURE Innovation, onderdeel van STARTUP/Eindhoven, richt zich specifiek op deintrapreneurs. Deze studenten worden in contact gebracht met ondernemers die een innovatief idee hebben maar bij de ontwikkeling vaak tegen technische uitdagingen aanlopen. De TU/e intrapreneurs pakken het op, werken het uit en zorgen voor de uitvoering.

www.STARTUP-eindhoven.nl

Comments are closed.

CONTACT

Elektronicaweg 14
2628 XG DELFT
The Netherlands
+31 88.28.48.605


serviced by Bokxing IT
secure & sustainable hosting by 1A First Alternative