Onderzoek behoefte Nederlandse incubatoren op het vlak van internationalisatie

In deze tijd waarin Nederland in een neergaande economische spiraal zit, dringt door dat innovatie en nieuw kennisintensief ondernemerschap essentieel zijn voor de stimulering van de Nederlandse Economie. Er zal zwaar ingezet moeten worden op het realiseren van investeringen in omvang en kwaliteit van de incubatiesector in Nederland als primaire infrastructuur in het start-up ecosysteem. Een incubator is bij uitstek de organisatie om de zogenaamde ‘Nederlandse paradox’, de tegenstelling tussen Kennisproductie en Kennisbedrijvigheid, zeer effectief en ondernemend op te lossen.


Internationalisatie 


DIA – Dutch Incubation Association – heeft in 2012 een overeenkomst gesloten met CBIA – de zusterorganisatie in Taiwan – om de samenwerking op het vlak van ondersteuning van internationalisatie mogelijkheden voor ‘born global’ start-ups en alumni van business incubatieprogrammas te verbeteren. De samenwerking bestaat, naast evenementen en uitwisselingsprogrammas, uit het in kaart brengen van de belangstelling en het aanbod voor internationalisatie onder organisaties in deze sector in beide landen. De Haagse Hogeschool en Taichung University zijn gevraagd hiervoor onderzoek op te zetten.


Hamza Boutaybi van de opleiding Bedrijfskunde MER aan de Haagse Hogeschool gaat voor ons aan de slag met deze onderzoeksvraag. Met behulp van een enquête en een drietal diepte-interviews gaat Hamza een antwoord geven op deze vraag en op de volgende subvragen:


1.       Wat is het aanbod van de business incubatoren in Nederland per branche/technologie?


2.       Wat zijn de wensen van de incubatoren op het vlak van internationalisatie support?


3.       Bieden incubatoren momenteel al internationalisatiediensten of -activiteiten aan hun klanten?


 


De komende periode zal u door Hamza benaderd worden door middel van een enquête of diepte-interview. Wij zouden het zeer op prijs stellen indien u uw medewerking hieraan wilt verlenen. De resultaten uit het onderzoek zullen in de volgende nieuwsbrief gepresenteerd worden.


Heeft u vragen, belt u dan met het secretariaat: 088-2848605

Comments are closed.

CONTACT

Elektronicaweg 14
2628 XG DELFT
The Netherlands
+31 88.28.48.605


serviced by Bokxing IT
secure & sustainable hosting by 1A First Alternative