ondernemers hoog opgeleid

De Universiteit van Amsterdam (UvA) levert de meeste topondernemers af. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van prof. dr. Mirjam van Praag en Francesca Cardia MSc van het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE) van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Van Praag en Cardia brachten het opleidingsprofiel van de 200 succesvolste Nederlandse ondernemers in kaart. Het gaat hierbij om mensen die zelf een bedrijf hebben opgericht, niet om topbestuurders van grote bedrijven.
De resultaten spreken het overheersende beeld, dat topondernemers weinig of geen opleiding nodig hebben, tegen. Ruim 60% van de succesvolle ondernemers heeft een universitair diploma op zak en 28% heeft een hogerberoepsopleiding gevolgd. De grootste leverancier van topondernemers is de Universiteit van Amsterdam: 19% van de academische topondernemers heeft aan de UvA gestudeerd. De Erasmus Universiteit Rotterdam (14%) en Universiteit Twente (9,5%) zijn nummer twee en drie. Opvallend is dat ruim 30% van de topondernemers met een hogere opleiding een bètageoriënteerde studie heeft gevolgd en dat meer dan de helft van de topondernemers met een hbo- of wo-opleiding koos voor een economische en managementgerelateerde studie. De topondernemers waren geen gemiddelde studenten. Zij hebben hun opleiding sneller dan gemiddeld afgerond en studeerden vaker cum laude af, ondanks meer en omvangrijkere bijbanen. Verder volgden ze vaker dan de gemiddelde student een deel van hun studie in het buitenland en zijn ze relatief vaak gepromoveerd. Meer dan de helft van de topondernemers die lid was van een studie-  of studentenvereniging, was actief in het bestuur. De succesvolle ondernemers waren dus succesvolle studenten.

Met behulp van moderne onderzoekstechnieken toonden de onderzoekers van het ACE eerder aan dat een hogere opleiding de succeskansen van ondernemers aanzienlijk vergroot. Het effect van opleiding op succes is voor ondernemers zelfs groter dan voor werknemers. Het onderzoek onder de 200 succesvolste Nederlandse ondernemers bevestigt dit beeld.

Comments are closed.

CONTACT

Elektronicaweg 14
2628 XG DELFT
The Netherlands
+31 88.28.48.605


serviced by Bokxing IT
secure & sustainable hosting by 1A First Alternative