Nederland telt steeds meer ondernemers

De internationale benchmark komt tot stand door Nederland te vergelijken met 10 andere landen. De benchmarklanden zijn: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Japan. Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt met vergelijkbare onderzoeken uit 1996, 1999, 2001 en 2003 tot en met 2007.

Ondernemerschap
Het aandeel ondernemers in de beroepsbevolking (de ondernemersquote) ligt relatief
hoog in Nederland (op 12% in 2006). Na een redelijke stabiele periode is de ondernemersquote in 2006 toegenomen. Van de Europese benchmarklanden heeft alleen Italië, dat veel zeer kleine ondernemingen kent, een hogere ondernemersquote. Het verloop van de ondernemersquote in de periode 1972 t/m 2006 in Nederland is U-vormig. Tot halverwege de jaren tachtig daalde de ondernemersquote. Daarna is de aandacht en waardering voor ondernemerschap toegenomen en dat heeft zich vertaald in een stijgende ondernemersquote. De toename van waardering voor ondernemerschap is ook in andere landen waarneembaar.

Bedrijvendynamiek
Het jaarlijkse aantal oprichtingen (starters en nieuwe dochterbedrijven) neemt weer toe in Nederland. In de jaren 2001 tot en met 2003 is het aantal oprichtingen nog teruggelopen. In 2004 was voor het eerst weer sprake van een stijgend aantal oprichtingen, maar in 2005 en 2006 groeide het aantal oprichtingen nog harder. In 2006 bestond 10,5% van de Nederlandse ondernemingen uit een opgericht bedrijf. In 2005 was dit percentage nog 9,9%. Nederland scoort daarmee voor het eerst sinds een aantal jaar weer boven het gemiddelde. Ierland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk kennen de hoogste oprichtingsquotes. Het aantal opheffingen (faillissementen en overige opheffingen), gerelateerd aan het aantal bestaande bedrijven, is in Nederland in de periode 1995-2004 gestaag toegenomen en vanaf 2004 weer gestabiliseerd.

Snelgroeiende bedrijven
Snelgroeiende bedrijven op basis van omzet zijn bedrijven die in de periode 2002 t/m 2005 een omzetgroei van meer dan 60 procent realiseren. Het percentage snelle groeiers in Nederland bedraagt in deze periode 11,0 procent. In internationaal perspectief bezien is dit percentage laag; van de benchmarklanden scoren alleen Duitsland en Japan lager. Ook de omzetmutatie van deze snelgroeiende bedrijven ligt laag, waarbij opgemerkt moet worden dat het omzetniveau dat deze bedrijven behalen erg hoog is. Hetzelfde verhaal gaat op voor de werkgelegenheidsgroei.

Comments are closed.

CONTACT

Elektronicaweg 14
2628 XG DELFT
The Netherlands
+31 88.28.48.605


serviced by Bokxing IT
secure & sustainable hosting by 1A First Alternative