Wat is een business incubator?

Incubators, voor échte betrokkenheid bij de ontwikkeling van je onderneming.

In de jaren negentig was het een hype, gestart door Twinning het overheidsinitiatief om ook in Nederland veel ICT-startups te gaan kweken. Inmiddels is de term incubator weer aan een opmars bezig. Overheid, universiteiten en bedrijfsleven realiseren zich dat nieuwe hoogwaardige bedrijvigheid essentieel is om de Nederlandse economie competitief te maken in de wereld. Qua positionering kiest men dan steeds meer voor Kenniseconomie. Zoekende naar mogelijkheden om het ontstaan en de succesvolle groei van de hoogwaardige nieuwe bedrijven te bevorderen komt het incubator model weer naar voren gebracht.

Definitie
Volgens internationaal aanvaarde terminologie is een incubator: “een organisatie die een (incubatie-) proces realiseert om de versnelde groei van hoogwaardige starters naar succesvolle ondernemingen mogelijk te maken door de inzet van een geïntegreerd pakket diensten zoals werkruimte, services, cultuur, coaching, netwerk, (toegang tot) kapitaal, etc.”
In Nederland zijn verschillende namen in gebruik, zoals Innovatiecentrum, BTC, InnovatieCluster, etc. De term incubator was niet meer zo populair, dat gaat de komende jaren echter veranderen, internationaal is incubator namelijk heel populair en als Nederland willen we meedoen op het gebied van innovatie & ondernemerschap.

Waar komt het vandaan?
De term incubator wordt van oudsher gebruikt in de agrarische sector, waar het de term is voor het apparaat waarmee eieren kunstmatig uitgebroed worden. In de USA wordt de term ‘business incubator’ dan ook veel gehanteerd om aan te gegeven dat dit ‘apparaat’ zich richt op het ‘uitbroeden’ van nieuwe bedrijven, in goed Nederlands zou je het dan ook een broedplaats kunnen noemen.

Wat heb jij als starter eraan?
Het is natuurlijk heel aantrekkelijk om samen met andere starters bij elkaar te zitten zodat je samen op kan trekken. Je kunt dan ook makkelijk de kosten voor huisvesting, receptie en de printer delen. Bij een incubator is dat versterkt met gespecialiseerde diensten die een snellere ontwikkeling van je bedrijf bevorderen. Je moet dan denken aan een netwerk van specialisten, investeerders en potentiële klanten. Maar ook directe ondersteuning variërend van secretarieel tot subsidies en marketing. Je begrijpt dat de werkelijk waarde zit in het feit of de incubator in staat is om je te helpen je bedrijf echt succesvol te maken. De huisvesting is weliswaar een belangrijke randvoorwaarde, de echte waarde zit in de ervaring met het kweken van ondernemingen die gebaseerd zijn op hoogwaardige kennis/technologie in een bepaald domein. Je vind dan ook specialisten op het gebied van Biotechnologie (Biopartner Centres), ICT en universitaire spin-off (BTC Twente en TU/e Innovationlab). Als je toe wordt gelaten tot een incubator stap je in een kant-en-klaar netwerk; je bedje is gespreid.

Verschillen t.o.v. ander dienstverleners
Als ondernemer kun je op vele plekken terecht als je je bedrijf gaat oprichten. Als je een incubator vergelijkt met Bedrijfsverzamelgebouwen valt vooral het feit op dat je bij een incubator veel meer contact hebt met de andere ondernemers en ook veel meer samen onderneemt. Als je incubators vergelijkt met starterbegeleiders valt op dat de betrokkenheid van de incubator staf bij jou bedrijf breder is dan die van een adviserende starterbegeleider.

Wat is een incubator niet?
Er is één misverstand dat we uit de wereld moeten helpen, incubators hebben niet standaard de eis dat je een deel van je aandelen in jou bedrijf aan de incubator moet afstaan. De incubator organisatie doet er veel aan om jou te helpen je bedrijf succesvol te maken, die investering kan op verschillende manieren tot uitdrukking komen, een aandelentransactie kan er daar één van zijn.

Hoe vind je incubators?
Op de website van DIA, www.dutchincubator.nl, verzamelen we alle incubators van Nederland in een lijst. Je kunt daar kijken of er een voor je bij zit. DIA leden spannen zich in om hun professionele manier van werken steeds verder te verbeteren en een internationaal netwerk aan te leggen voor de ondernemers die zij helpen.

Comments are closed.

CONTACT

Elektronicaweg 14
2628 XG DELFT
The Netherlands
+31 88.28.48.605


serviced by Bokxing IT
secure & sustainable hosting by 1A First Alternative