BTC Twente – Enschede

Eerste incubator van Nederland blijft groeien

interview met Rob de Koning, augustus 2013

BTC blijft groeien

“Anno 1982” zou je in het logo van BTC (Bedrijfs Technologisch Centrum) kunnen zetten. Met dertig jaar inzet voor technische ondernemers, start-ups en spin-offs van de Universiteit Twente, heeft het BTC een respectabele reputatie opgebouwd met een output van 700 bedrijven en 10.000 hoogwaardige banen. BTC Twente wordt als eerst business incubator in Nederland beschouwt, een investering die passend was voor de jongste technische universiteit van Nederland die zich profileerde met ‘de Ondernemende Universiteit’. In gesprek met Rob de Koning, directeur van het BTC, bespreken we het succes van BTC.

‘Ik wijt het succes van BTC voornamelijk aan toewijding voor onze doelgroep van technische, innovatieve en startende ondernemers. Wij ontzorgen hen optimaal en dragen bij aan goed relaties met de universiteit en financiers. We doen dat op basis van een doelmatig all-in tarief waardoor het voor de ondernemers heel voorspelbaar blijft welke kosten aan onze inspanningen zijn verbonden. Uiteindelijk kun je je succes als incubator alleen afmeten aan het succes van onze ondernemers en als ze zelfs uit de USA hier naar toe komen, dan weet je dat je toegevoegde waarde zich tot heinde en ver via onze ondernemers heeft verspreid’.

Hoe kijk je aan tegen ‘incubation’ als proces en de rol van de incubatororganisatie hierbij?
In vakjargon wordt BTC wel als een ‘tweede generatie incubator’ getypeerd wat herkenbaar is aan de bedrijfsverzamelgebouw-plus formule. ‘Tja, wat is ‘incubation’, primair is dit wat ons betreft dat we ervoor zorgen dat we het type ondernemer/onderneming toelaten dat bijdraagt aan de doelstellingen van het BTC dat zich richt op het uitbaten van technische innovaties. We zijn daar wel een beetje soepel in, want je wilt ook een leuke mix van bedrijven waardoor de kruisbestuiving ontstaat. Maar echt creatieve en design bedrijven verwijzen we liever door aan de Creative Campus hier in Enschede.’ Als we doorgaan op andere kenmerken van incubatie geeft Rob nog een aantal zaken aan waarvoor een incubator zorgdraagt. ‘We bieden niet alleen huisvesting en praktische ondersteuning, maar we voorzien ook in een gezellige lunch, we bieden coaching, workshops en het maandelijkse ondernemers café. We hebben geen beperking op de periode dat een bedrijf mag blijven, wat in vakjargon ‘exit policy’ wordt genoemd, wij doen zelfs extra moeite om bedrijven zolang mogelijk aan ons of tenminste aan ons science park ‘Kennispark’ te binden. Dankzij dit beleid is het verhuurde en beheerde oppervlak van het BTC in de afgelopen 10jaar verdrievoudigd en wordt het netwerkeffect van al die bedrijven die hier om de universiteit zitten steeds sterker. Bedrijven als Xsens en Norit|Xflow die hier ooit zijn begonnen hebben we helemaal zien opgroeien, dat is toch prachtig? Nou, misschien zouden we wel een beter business model willen voor de begeleiding, nu is dat toch een beetje teveel afhankelijk van toeval en of we tijd hebben en dat is jammer. Maar verder kijken we uit op verder groei, met de renovatie van ‘de Gallery’ komt er 10.000 m2 aan incubatieruimte bij!’

Kun je een paar startups noemen die uit jullie programma zijn voortgekomen en die bekendheid hebben verworven?
‘De meest bekende zijn waarschijnlijk Thuisbezorgt.nl en Booking.com. Thuisbezorgt is begonnen als studentenbedrijf en is nu de grootste maaltijdbezorgwebsite van Nedelrand. Booking.com van Arthur Kosten is zelfs tot wereldwijd de grootste online boeker van hotelkamers uitgegroeid. Wellicht minder bekend, maar dichterbij onze bestaansreden zijn bedrijven die hoogwaardige techniek hebben ontwikkeld zoals Norit|xflow, 3T en Xsens. Dit zijn meer B-to-B bedrijven, dus minder bekend bij het publiek, maar dit zijn ook enorme groeiers gebleken. Xsens is, met vestigingen in Enschede en Los Angelos helemaal doorgebroken in de filmindustrie met MVN een 3D wearable tracking systeem dat tegenwoordig veel wordt gebruikt in de filmindustrie om menselijke beweging toe te voegen aan animaties. Maar we mogen ook trots zijn op een bedrijf als PNO consultants dat als TU Twente spin-off toch mooi het grootste subsidieconsultancy bedrijf van Nederland is geworden en nu in heel Europa actief is.’

Vind je dat we als incubators een belangrijke rol vervullen voor de vernieuwing van de economie?
‘Het lijkt mij wel steeds duidelijker worden. Als je terugkijkt op die 700 innovatieve bedrijven en 10.000 hoogwaardige banen, kun je daar niet omheen. In Nederland is er dan ook steeds meer aandacht voor en, hoewel het niet altijd goed gaat met alle incubators, zie ik toch duidelijk een groei van het fenomeen. Maar we moeten niet tevreden achteroverhangen. We zouden veel meer samen kunnen doen, werken aan betere processen, van elkaar leren, zoeken naar nieuwe manieren om ondernemers succesvol te helpen worden, zeker in tijden zoals nu. Wij maken al jaren een positief rendement, als ik dan verhalen hoor van noodlijdende incubators dan zou ik best willen helpen, maar ja hoe organiseer je dat op een manier dat het niet teveel tijd kost? Misschien dat DIA, de Dutch Incubation Association, hierin een actievere rol kan spelen.’

In ieder geval ziet te toekomst van BTC met de verhuizing in 2013 naar ‘de Gallery’ er rooskleurig uit. En met een goedlopend en expanderend BTC komt er dus steeds meer ruimte én support voor startende innovatieve ondernemer op Kennispark Twente.

Pim de Bokx

Informatie: www.btc-twente.nl

Comments are closed.

CONTACT

Elektronicaweg 14
2628 XG DELFT
The Netherlands
+31 88.28.48.605


serviced by Bokxing IT
secure & sustainable hosting by 1A First Alternative