Groeien met Ambitie: wetenschap en ervaring gecombineerd door Aard Groen tijdens DIF14

Groeien met Ambitie

Aard Groen heeft een dubbelpositie: professor Ondernemerschap en Valorisatie aan de Rijksuniversiteit Groningen, en professor Innovatief Ondernemerschap aan de Universiteit Twente. Hij is “dean of entrepreneurship” aan de RuG en leidt het University of Groningen Center for Entrepreneurship (UGCE) en is (mede-) oprichter en wetenschappelijk directeur van NIKOS, het Nederlands Instituut voor kennisintensief ondernemerschap. Momenteel ontwikkelt Groen samen met met anderen vanuit het in Twente ontwikkelde Venturelab International programma een Venturelab Northern Netherlands. In Noord Nederland komt hierin een energy venturelab, health businessesVL en een services VL. De doelgroep is ambitieuze ondernemers (startend of business of uit bestaand bedrijf) die willen werken aan duurzaam concurrentievoordeel en groei.

Groen’s onderzoek focused op kennisintensief (innovatief) Ondernemerschap en business development in industriële en internationale netwerken. Ook hierbij ligt de focus op o.a. business development in energy en health sectors. Onderzoek wordt vaak gedaan in nauwe samenwerking met de industrie.
Groen’s onderwijs is gericht op market orientatie ontwikkeling, sociale systeem benaderingen van Ondernemerschap en innovatie. Groen verzorgt onderwijs op alle niveau’s (bachelor, master, PhD, en executive voor de praktijk).

Groen werkte eerder bij Fugro mileuservices, Van Hall Instituut en promoveerde in Groningen op bedrijfskundig onderzoek naar adoptie van nieuwe technologie in het MKB. Groen studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Twente. Hij is geboren in Nieuwe Pekela (1961).

Comments are closed.

CONTACT

Elektronicaweg 14
2628 XG DELFT
The Netherlands
+31 88.28.48.605


serviced by Bokxing IT
secure & sustainable hosting by 1A First Alternative