EIM bericht

Uit EIM-onderzoek blijkt dat nieuwe bedrijven in toenemende mate bijdragen aan de creatie van werkgelegenheid. Van de nieuwe banen wordt circa 40% gecreëerd bij bedrijven tot vijf jaar oud. In de overige 60% wordt de helft van de banen bij snel groeiende bedrijven gecreëerd. Dit en meer staat in de EIM-publicatie ‘Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid’.

Werkgelegenheidsgroei in 2006

Een toename van het aantal nieuwe bedrijven is een belangrijk signaal voor toekomstige groei van werkgelegenheid. Sinds halverwege 2004 vertoont het aantal nieuwe bedrijven weer een stijgende lijn. De ongunstige arbeidsmarkt in 2004 is voor een belangrijk aantal personen een motief geweest om een eigen bedrijf te beginnen. Dit geldt in het bijzonder voor dienstverlenende bedrijven. Pas in een later stadium worden bij bestaande bedrijven significant meer banen gecreeerd. Per saldo zal dit voor de Nederlandse economie betekenen dat in 2006 de werkgelegenheid weer zal groeien.

Veel faillissementen in 2004

De afgelopen jaren is het verlies van werkgelegenheid bij bestaande bedrijven of verlies van werkgelegenheid door faillissement belangrijk toegenomen. Het aantal bedrijven dat door een faillissement moest stoppen is in 2004 gestegen tot boven de 15% van het totaal aantal opheffingen. Dit is een historisch hoog percentage, alleen in 1993 was dit percentage hoger namelijk 20%. Ondanks de ongunstige conjunctuur en de stijging van het aantal opheffingen is de opheffingskans in de loop der jaren vrijwel niet toegenomen. Een bedrijf dat vijf jaar geleden is opgericht, heeft 50% kans om nog te bestaan. Alleen het aantal gedwongen opheffingen door faillisementen is toegenomen.

http://www.eim.net/smartsite.dws?id=41&sooID=1&perID=377

Comments are closed.

CONTACT

Elektronicaweg 14
2628 XG DELFT
The Netherlands
+31 88.28.48.605


serviced by Bokxing IT
secure & sustainable hosting by 1A First Alternative