#DIF14 – Routes naar Succes voor Nederland Incubatieland

Op 12 november 2014 vind hét Nederlandse evenement voor managers en beleidsmakers over de ‘ruggengraat van ons ondernemende ecosysteem’ plaats in Den Haag.

Jaarlijks organiseert DIA een symposium zodat collega’s elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Dit jaar is de lat hoger gelegd door de discussie die op gang is gebracht door een groep managers van Incubators, CfE’s en Science Parks gericht op een versterking van de positie van de infrastructuur voor ambitieuze pioniers. Het programma voorziet in Inspiratie en Inzicht en is de perfecte gelegenheid om te netwerken. Dit jaar wordt voor de organisatie samengewerkt met Pioneerz, de universiteiten van Delft en Leiden en technologiefestival BorderSessions. Hoofdsponsor is Océ/Canon en wij danken tevens Kadans en Wiegerinck voor hun bijdragen.

Verslag 12-11-2014 ‘Route Succesvol Afgelegd’

Op donderdag 12 november waren 94 professionals van CfE’s, incubators, accelerators en science parken bij elkaar om met elkaar in gesprek te gaan over de verdere ontwikkeling van onze sector. Dankzij de goed opkomst was er sprake van een goede sfeer en interessante dynamiek. Inspirerende sprekers uit binnen- en buitenland zetten de ons aan tot grote ambities. In de middag zijn de nodige noten gekraakt. Onderstaand een verslag met links naar presentaties en aan het einde een enkele mensen die voor de camera terugkijken op ‘Routes naar Succes voor Nederland incubatieland‘.

INSPIRATIE IN DE OCHTEND

De deelnemers werden door onze dagvoorzitter Alie Tigchelhoff (Holland Biotechnology) en host Gideon Shimshon van Campus Den Haag (Universiteit Leiden) welkom geheten. De opening werd verricht door Norbert van den Hove (plv. directeur Ondernemen Min. EZ) die inging op het huidige ‘Ambitieus Ondernemen’ beleid en een oproep deed de verbinding te zoeken. Een grotere samenhang zo betoogde hij zal ondernemers ten goede komen en ons beter in staat stellen ons in het buitenland te positioneren als ideale plek voor ambitieuze ondernemers en investeerders. Zijn oproep werd beantwoord door 7 sprekers na hem die vanuit hun perspectief steeds refereerden aan de kansen die je samen wél kunt benutten.

Bart Nieuwenhuis (ServicesValley – Venlo) presenteerde de inzet van Canon-Océ om met behulp van open innovatie in te spelen op de veranderende relevantie van haar sterke positie in document printing.  Binnen dit programma zijn een startup incubator, de Business Service School en het spin-off programma samengebracht. Het was ook interessant te zien wat er allemaal in Limburg gaande is, met de ontwikkeling van 5 campussen en een compleet netwerk voor service innovatie dat samen met Service Science Factory Maastricht en Smart Services Hub Heerlen tot ontwikkeling is gebracht. In 2014 is Limburg door de EU benoemd tot ‘Large Scale Demonstrator Regio’ op het vlak van Service Innovatie voor het MKB. De komende jaren zal een samenhangend programma worden ingezet waarbij alle stakeholders zich inzetten voor economische groei in de sectoren Maakindustrie, Agro-Food en Logistiek met behulp van services bij productie en producten. BEKIJK PRESENTATIE

Unity Stoakes (Startup Health – New York) is in samenwerking met technologiefestival BorderSessions uitgenodigd om zijn ambitie met Startup +Health te delen. En die liegt er niet om. Unity heeft de ambitie om m.b.v. startups de gezondheidszorg radicaal te vernieuwen. Zijn betoog is dat de gezondheidssector voor aan een transitieperiode is begonnen dat niet alleen op behandelmethoden maar ook businesss modellen effect heeft. Zijn missie is om wereldwijd, in 10 jaar tijd, 1.000 startups en 100.000 innovators aan zijn programma te verbinden zodat zij gezamenlijk flinke impact kunnen realiseren voor deze sector. Startup +Health is met recht een voorbeeld van een nieuwe categorie incubators ‘de Global Incubator’. BEKIJK PRESENTATIE

“Het verhaal van Unity Stoakes was het meest inspirerend. Globaal verbonden uitdagers die actief inzichten delen en elkaar opzoeken. Incubators met wereldfocus.”

Erik Stam (Universiteit Utrecht) nam ons mee naar inzichten in een gezond ondernemers ecosysteem. Als je dat op Nederlandse schaal bekijkt zie je positieve trends, Nederland kan zich internationaal meten op het vlak van de hoeveelheid ondernemers. Weliswaar is er een behoorlijke relatie met arbeidsmarktfactoren waardoor wij relatief veel verkozen en niet-verkozen zelfstandigheid hebben, maar we hebben ook een competitieve regelgeving voor ondernemers. Incubators zijn een belangrijk element in een gezond ecosysteem, het combineert fysiek infrastructuur met een programma gericht op ontwikkeling van talent en toegang tot financiering en actuele kennis. Incubators zouden bij kunnen dragen aan het ontwikkelen van groeiambitie – een drive die nog niet algemeen aangetroffen wordt onder Nederlandse startups zo blijkt uit vergelijkend onderzoek. Op dat vlak blijven wij achter op landen als de VS en Zweden. BEKIJK PRESENTATIE

Marcus Fernhout (CIC Nederland) kwam ons inspireren met zijn ondernemende verhaal over hoe hij betrokken raakte bij de internationale expansie van Cambridge Innovation Centre naar Rotterdam. Met zijn ervaring in de transformatie van leegstaande panden tot broedplaatsen voor starters en creatieve ondernemers in de pocket, benaderde hij het beroemde CIC uit Boston om juist voor Nederland te kiezen voor de internationale expansie omdat Nederland, na de VS en Singapore tot de meest ondernemende naties in de wereld behoort en al een behoorlijk ontwikkelde startup cultuur. Een investering van CIC in de Rotterdamse regio zal de kans vergroten dat er een ‘Critical Mass Tipping Point’ bereikt wordt waarmee een nieuw niveau van rentabiliteit voor alle stakeholders wordt gerealiseerd.  BEKIJK PRESENTATIE

Aard Groen (VentureLab, UGCE, NIKOS) nam ons mee naar het noorden van Nederland waar in hoog tempo een ecosysteem tot ontplooing wordt gebracht dat gericht is op waardecreatie door onderzoek en ondernemend talent dichter bij elkaar te brengen dan voorheen gebruikelijk was. De nieuwe werkwijze is gebaseerd op ervaringen met VentureLab en NIKOS in de Twentse regio en wordt nu opgeschaald naar heel Noord-Nederland. Het stimuleren van kennisintensief ondernemerschap is essentieel voor de scheppende maatschappij die (sociaal-economische) waarde creëert. VentureLab brengt dit met succes in de praktijk door in te zetten op het ontwikkelen van groeiambitie bij ondernemers. BEKIJK PRESENTATIE

Bob Koster (Startup Owlin) nam ons mee op de reis die Owlin heeft gemaakt door het Nederlandse Ecosysteem. De ondernemers hebben van Startup Weekend, Inqubator Leeuwarden, Rockstart en Accenture Innovation Award gebruik gemaakt om zich te vormen en tot een aantrekkelijke propositie te komen rond hun technologie. Inmiddels hebben zij grote namen als klant, variërend van INGbank tot KPMG. Een mooi voorbeeld van hoe een klein vernieuwend bedrijf kan uitgroeien tot een toonaangevende leverancier voor grote bedrijven in de finance & risk sector. BEKIJK PRESENTATIE

Marco ten Vaanholt (BootUp Ventures) is een geboren Zeeuw die al decennia in de VS werkt en veel ervaring heeft in Silicon Valley, zowel met corporates als SAP als met start-ups, incubators en VC’s. We hadden hem gevraagd om vanuit die ervaring te kijken naar Nederland – en hij nam geen blad voor de mond. Zijn stelling is dat we onze voorsprong snel verliezen omdat we niet doorzetten in het ontwikkelen van een vernieuwende ondernemende populatie. We willen te snel resultaat, zij te snel tevreden en nog steeds te risicomijdend. Op scholen zou het nodige aangepakt moeten worden willen we weer voorop gaan lopen. BEKIJK PRESENTATIE

INZICHTEN IN DE MIDDAG

Na de netwerklunch waren er in de middag 2 * 2 werksessie waarin we ons meer in praktijk wilden verdiepen. Sommigen in de vorm van een debat anderen in de vorm van oplossingsgericht werken in groepen. De verschillende werkwijzen leverden een mooie dynamiek op, die zoals uit de evaluatie naar voren is gekomen, niet altijd tot een tastbaar resultaat heeft geleid maar wel tot interessante kennismakingen.

Werksessie 1 – Hoe de rol van creatieve incubatoren verbeterd kan worden ten behoeve van een duurzaam regionaal ecosysteem
Op basis van 2 jaar onderzoek door InCompass / TUDelft  in 12 regio’s in Europa, is inzicht verworven in de rol van overheden bij het tot stand brengen van incubatoren gericht op ontwikkeling van creatief ondernemerschap én in het business model van dit type incubatoren. Op basis hiervan is een benadering uitgewerkt over de kans voor verbetering van het regionale innovatie ecosysteem door dienstverlening te ontwikkelen die technische bedrijven helpt te vernieuwen met behulp van creatieve ondernemers. Voor creatieve incubatoren een mogelijkheid om een nieuwe inkomstenstroom te ontwikkelen, een win-win-win situatie (incubator-startup-bedrijf). BEKIJK PRESENTATIE

“DIF14, op de superlocatie van de Haagse universiteitscampus, smaakt naar meer. De sector komt in een stroomversnelling en heeft behoefte aan interactie.

Werksessie 2 – Hoe kunnen we bijdragen aan de internationale positionering van Nederland als hotbed voor ondernemers en investeerders?
Van de praktijken bij DutchBasecamp en Bert-Jan Woertman kunnen we leren dat Nederland buitenlands talent en investeerders meer te bieden hebben dan nu bekend is. De High Tech Campus heeft inmiddels internationale faam verworven, terwijl het niet het oudste science park in Nederland is. Dankzij een slim en open samenwerkingsmodel is en goede PR, is een grote brandwaarde ontstaan die internationaal aantrekkelijk is. Ruben Nieuwenhuis houdt voor dat we met het initiatief Dutch Start Hub nog meer aantrekkingskracht kunnen ontwikkelen omdat we daarmee alle sterke en (soms) unieke punten van Nederland kunnen inzetten. Als snel ontstaat de gedachte dat een samenwerking rond de StartHub kansen biedt voor Nederland, regio’s en individuele voorzieningen. Een gedachte die follow-up verdiend. PRES DutchStartHub  PRES HTC

“Het is belangrijk om te zorgen voor een zekere coördinatie om gezien te worden door investeerders, vooral uit het buitenland. Daarbij moet ook een goede afweging gemaakt worden op basis van de onderlinge concurrentieposities van verschillende incubators.

Werksessie 3 – Hoe kunnen we stakeholders beter inzicht bieden in onze prestaties en kwaliteit?
Voor onze sector en elke organisatie in onze sector komt toch regelmatig de relevantie en bestaansrecht naar voren. Ook business modellen zijn nog lang niet gestabiliseerd. ESA BIC, EBN en StartupBootcamp hebben hun meetsystemen gepresenteerd om de discussie te voeden hoe we hierin verbetering kunnen brengen. De gepresenteerde systemen vertegenwoordigen verschillende benaderingen maar hebben gemeen dat zij inzicht trachten te geven in prestaties en kwaliteit voor het management en andere betrokkenen. De discussie is dat niet één van de systemen alomvattend (kan) zijn. Toch loont het de moeite om verder te praten over systemen die informatie over processen in onze sector aantoonbaar te maken en daarbij gebruik te maken van de ervaring met bestaande systematieken. PRES ESA BIC  PRES EBN  PRES StartupBootcamp

Werksessie 4 – Hoe kunnen we ondernemers beter helpen hun ambitie te realiseren en de weg wijzen?
Onverwacht werden de werkzaamheden en inzichten uit werksessie 2 meegenomen naar deze werksessie die op zoek ging naar mogelijkheden om het aanbod in ons snel ontwikkelende ecosysteem beter te duiden. De uitdaging om een internationaal platform op te zetten bleek een prima aanleiding om hiervoor een goede propositie te ontwikkelen. Op basis van inzichten uit onderzoek uitgevoerd door de Golden Egg Check in de verwachtingen van ondernemers versus die van incubator managers konden al indicatoren geschetst worden die ene brug slaan tussen die twee werelden. Ook Lab for Rent bracht zijn initiatief in als voorbeeld hoe beschikbare labruimte toegankelijk gemaakt kan worden. DIA zal deze input meenemen om ten eerste in het StartupHub project ervaring op te doen met deze systematische benadering om vervolgens bredere toepassing te onderzoeken. Suggesties voor het in kaart brengen van karakteristieken zijn de beschikbaarheid en typologie van Human Capital, Financiering, Plaats en community (social capital).

“Er was een duidelijk merkbare gedeelde wil om het Nederlandse ondernemerschap naar een hoger niveau te krijgen.

VIDEOVERSLAG MET REACTIES

van Erik Stam, Marco ten Vaanholt en Boudewijn Klaversteijn, gemaakt door Stephan Verveen.

 

 

Comments are closed.

CONTACT

Elektronicaweg 14
2628 XG DELFT
The Netherlands
+31 88.28.48.605


serviced by Bokxing IT
secure & sustainable hosting by 1A First Alternative