Durfkapitalisten goed te spreken over aanwas hightech

Die daling is volgens investeerders minder verontrustend dan ze op het eerste gezicht lijkt. Durfkapitalisten zien juist veel nieuw ondernemend talent opstaan.
‘Als het om innovatie gaat, is het een stuk beter gesteld met de economie dan uit de patentaanvragen zou kunnen blijken’, aldus Sake Bosch, die met zijn fonds Prime Ventures een van de bekendste en succesvolste investeerders is in de Nederlandse hightechsector. ‘Patenten zijn voor sommige sectoren, zoals de biotechnologie, erg belangrijk, maar voor andere weer veel minder.’
Bosch wijst daarbij op internet- en softwarebedrijven. Hun vindingen zijn niet altijd te patenteren. Bovendien kiezen sommige ondernemers er ook doelbewust voor om geen octrooi aan te vragen. De kosten kunnen te hoog zijn, terwijl de bescherming in hun ogen gering is. ‘Je kunt dus niet automatisch stellen dat minder patenten ook minder innovatie betekent’, nuanceert Bosch. ‘Elke dag zie ik interessante innovatieve bedrijven langskomen, maar ze voeren niet allemaal een patentstrategie.’ Lees verder in FD: http://fd.nl/entrepreneur/young-entrepreneur/738621-1203/durfkapitalisten-goed-te-spreken-over-aanwas-van-nieuwe-hightech

Comments are closed.

CONTACT

Elektronicaweg 14
2628 XG DELFT
The Netherlands
+31 88.28.48.605


serviced by Bokxing IT
secure & sustainable hosting by 1A First Alternative