Julie leComte - JobYourself

Blij met vroege investering in digitale service

>> Interview met Julie Lecomte door Vincent de Coninck

BRUSSEL – JobYourself is opgericht in 2007 in Brussel en begeleidt een specifieke doelgroep van startende ondernemers, het gaat om werkzoekenden die een eigen ondernemersdroom willen starten. Op jaarbasis worden zowat 600 starters begeleid door coaches en dit zowel met collectieve workshops als 1-op-1 coaching. Uniek bij JobYourself is dat de begeleiding in twee fases loopt. De eerste fase (+- 6 maand) kunnen de kandidaat-ondernemers hun project uitwerken door coaching en nadien kunnen ze gedurende 18 maanden “in real life” hun ondernemersidee uittesten. Hierbij biedt JobYourself de nodige administratieve en boekhoudkundige ondersteuning zodat ze eenvoudiger kunnen starten. Indien hun project levensvatbaar is, kunnen ze dan na deze periode op eigen benen verder groeien.

Wat heeft het gebruik van Wikiflow betekend voor de werking van uw organisatie?

Gezien de hoeveelheid alsook de complexiteit door de verschillende begeleidingsfases en workshops, hebben we reeds in 2014 geïnvesteerd in digitale oplossingen om onze werking te organiseren en optimaliseren. Bovendien zijn we ook ondersteund door de overheid en het is daarom ook van groot belang om transparante en duidelijke rapportering te hebben.

In onze zoektocht naar mogelijkheden kwam Wikiflow als een ideale tool, gezien hun focus op ondernemerschapsprogramma’s en incubatoren. Vandaag kunnen we tevreden terugblikken en aangeven dat Wikiflow ons heeft ondersteund in onze verdere professionalisering.

Wikiflow ondersteunt ons bij het organiseren van workshops en informatiesessies, bij het bewaken van de kwaliteit van onze coaching, het overzicht behouden van de evoluties van de begeleidingstrajecten, de tijdsregistratie van onze coaches, kwalitatieve en transparante rapportering naar onze financiële partners.

Gezien de huidige Corona-omstandigheden; welk voordeel heeft dit uw organisatie gebracht?

Door de Corona-maatregelen werden we, net zoals iedereen, verplicht om afstand te houden en van thuis uit te werken. Gezien we met Wikiflow al ver gevorderd waren in de digitalisering van onze processen hebben we toen met hen bekeken wat er nog mogelijk was om onze activiteiten te laten doorlopen. Zo heeft Wikiflow een aanpassing gedaan zodat we voortaan ook deelnemers kunnen uitnodigen voor workshops en coachingsessies via webcall. De ondernemers krijgen een uitnodiging via het platform met een link voor de meeting.

Momenteel zijn we ook bezig met een nieuwe module te testen voor e-learning via Wikiflow. Op deze manier zullen we, zowel in Corona-tijden maar zeker ook nadien, de ondernemers beter kunnen ondersteunen. Dit zorgt ervoor dat de ondernemers zelf kunnen bepalen wanneer ze bepaalde workshops kunnen volgen. Daar waar vele van onze collega’s hun activiteiten hebben verminderd of zelfs gestaakt, zijn wij bij JobYourself gewoon doorgegaan. We waren ook een inspiratiebron voor velen.

Meer nog, deze crisis heeft ons ook bepaalde nieuwe opportuniteiten laten inzien. Zo dachten we dat coaching niet zomaar digitaal zou kunnen doorgaan. Het menselijk contact leek ons essentieel. Laat ons duidelijk zijn, dat is het ook wel, maar er kan veel meer op digitale wijze dan dat we initieel dachten. Zo gaan we nu voortaan de helft van onze begeleiding en programma’s digitaal laten doorgaan. De andere helft zal nog steeds fysisch gebeuren, vooral omdat bepaalde deelnemers niet altijd makkelijk overweg kunnen met computer.

Een neveneffect van deze Corona-tijd is dat we hebben ingezien dat door onze activiteiten digitaal te organiseren, we zo ook onze eigen werking verder kunnen optimaliseren. Reeds enkele jaren botsten we op onze grenzen voor het gebruik van onze eigen ruimtes en zalen. Voortaan zullen we dus opnieuw meer ruimte beschikbaar hebben en dus meer en betere begeleiding kunnen bieden.

De relatie en de betrokkenheid tussen de coach en de ondernemer is belangrijk. Wat zijn volgens jou de limieten van digitalisering in deze sector?

Het klopt dat dit heel belangrijk is, maar we zien momenteel geen probleem om een groot deel van het traject digitaal te houden. Beiden zijn eigenlijk complementair. Het is wel belangrijk om elkaar fysisch te ontmoeten en zeker voor bepaalde doelgroepen die niet zo vertrouwd zijn met digitale tools.

Als je nog een laatste advies of tip zou delen met collega incubatoren, wat zou het zijn?

Zie digitalisering van uw werking en processen als een opportuniteit om nog meer impact te creëren door uw werking en middelen nog efficiënter in te zetten. En laat je vooral ook begeleiden door professionals die ervaring hebben met de specifieke noden van uw sector.

auteur: Vincent de Coninck
linkedin: profiel

Comments are closed.

CONTACT

Elektronicaweg 14
2628 XG DELFT
The Netherlands
+31 88.28.48.605


serviced by Bokxing IT
secure & sustainable hosting by 1A First Alternative