Submit your #satnav idea, win prizes, and launch your business

Got an idea? Submit it, win prizes and launch your business!

 

What is ESNC?

The European Satellite Navigation Competition is a European-wide
competition with the goal of finding new ideas that use Satellite Navigation technology in every day life. ESNC is free to join – all you need to do is bring forward your idea!
Why Join? 
Submit your idea and get the chance to win great prizes;
  • 1000 EUR cash
  • Incubation package worth 15.000 EURO
  • Trip to International Award Ceremony in Madrid, Spain.
How to?
For more information or to submit your application, go to ESNC.nl.Questions? Feel free to contact launch@esnc.nl.
PARTNERS ESNC NL

THE 2016 EU|BIC IMPACT REPORT WAS LAUNCHED

In this publication you can learn how our network of over 150 qualified EU|BICs is impacting the European economy, creating jobs and growth through innovation. You will also find examples of nine entrepreneurs and small businesses that were helped by EU|BICs all over Europe and overseas, and the impact it had on them.

Download the full report and summary infographic here:

   

 

Het ideale start-up-zomerklasje

Deze column is eerder verschenen in het FD.

Hoe besteden start-ups in Nederland de zomer? Voor een deel bij start-upprogramma’s. Er zijn deze zomer zeker 15 plekken waar je als start-up met een goed idee terechtkunt. Bij ons in Utrecht in de Dutch Game Garden (doorlopend inschrijven), de Summer Academy van de Hogeschool voor de Kunsten (deadline 19 juni) en de Climate KIC voor klimaat-gerelateerde business (voor 1 juli).

Deze programma’s krijgen vaak meer aanmeldingen dan er plek is. Daarom zijn verschillende experts druk met het selecteren van de juiste start-ups. Selectieprocedures bestaan uit een aantal rondes met online-aanmeldformulieren, businessplannen, online-interviews, pitches, bootcamps of ‘dragon’s dens’.

Tijdens die procedures letten de experts doorgaans expliciet of impliciet op ten minste drie dingen. Ten eerste natuurlijk de start-up zelf. Uit het beperkte onderzoek naar de selectie voor start-upprogramma’s blijkt men te letten op de markt, het team en de financiële prestaties van de start-up. Sommige programma’s letten bijvoorbeeld meer op het team, andere meer op de markt. Toch blijkt een gebalanceerde beoordeling van zowel team, markt als financiën tot de beste selectie te leiden en daarmee tot ­succesvoller programma.

Een goede selectie is bepalend voor het succes van je programma

Ten tweede wordt er rekening gehouden met wat de programma’s zelf te bieden hebben. Als mentor kun je het beste die start-ups selecteren waaraan je bijdrage potentieel het grootst is. Als de mentoren van het programma bijvoorbeeld met name goed zijn op het gebied van technologie en intellectueel eigendom, selecteer dan de start-ups die daarmee het meest geholpen zijn.

Tot slot gaat het ook om de combinatie van start-ups die in het programma bij elkaar worden gezet. Hiermee kun je het risico spreiden door ‘high risk, high gain’ te combineren met ‘low risk, low gain’-start-ups. Door start-ups bij elkaar te zetten in een ‘klasje’ kunnen ze bovendien van elkaar leren en elkaar motiveren. Onderzoek suggereert dat dit het beste gaat als ze voldoende op elkaar lijken, maar niet zo veel dat ze elkaars concurrent zijn.

Dit zijn de zaken waarover de experts hun hoofd breken, de komende weken. Voor de programmamanagers is dit een zeer spannende en cruciale fase. Een goede selectie is bepalend voor het succes van je programma. En het succes van deze groep start-ups is weer bepalend voor toekomstige aanmeldingen. Succes gewenst dus aan alle experts, en natuurlijk aan de start-ups die zich aanmelden.

Chris Eveleens is promovendus aan het Copernicus Institute of Sustainable Development van de UU. www.startupinsights.org

Nieuw boek: Van Inventie tot Innovatie

Laat u inspireren door het boek van ir. Drs. Hans Kamphuis. Het presenteert een bonte verzameling van personen die allen één ding gemeen hebben: de passie om met een product aan de slag te gaan. Producten die meestal ontstaan uit ergernis over het bestaande aanbod. Producten die tegen de mening van velen als onnodig of onhaalbaar tóch verder worden ontwikkeld en geleid hebben tot vele bedrijven met bestaansrecht.

Zo deden Bugaboo, Fokker, Philips, Quooker, Royal VKB, Secrid, SENZ Umbrellas, VacuVin en Yepp het!

Dit boek is ook een pleidooi voor het steunen van mensen die het lef hebben om hun nek financieel uit te steken en er zodoende voor zorgen dat Nederland voorop blijft lopen in productinnovatie, Boek Van Inventie naar Innovatiede basis voor verdere economische ontwikkeling. Immers, geen handel en overige dienstverlening zonder de basis van de economie: productindustrieën.

Dit boek bevat de ervaringen van 35 jaar innovatie-advisering en bespreekt een aantal interessante voorbeelden van het ‘vermarkten’ van ideeën. Het boek is bedoeld voor elke organisatie die op zoek is naar ideeën en elke individu die goede ideeën heeft en die wil gaan realiseren.

Een hommage aan al die mensen die ondanks de vele tegenslagen en tegenvallers toch door zijn gegaan met hun ideaal: het starten van een bedrijf met een uniek nieuw product.

Hans Kamphuis

Heeft ruim 35 jaar ervaring in de markt van ‘vraag naar’ en ‘aanbod van’ ideeën. Hij heeft aan de basis gestaan van een aantal initiatieven die als doel hadden vraag en aanbod van ideeën bij elkaar te brengen.

Nieuwe service voor ondernemers

Via de website van de Dutch Incubation Association (www.dutchincubator.nl) komen veel vragen van, met name, startende ondernemers binnen. Wij zijn als kleine vrijwilligersorganisatie niet altijd in staat om die vragen tijdig te beantwoorden. Daarom zijn we een samenwerking aangegaan met Higherlevel.nl hét ondernemersforum van Nederland, waardoor wij deze vragen met meer experts kunnen beantwoorden. Voor vragen specifiek over de keuze van een bepaalde business incubator of accelerator kun je nog steeds direct contact met ons opnemen.

button HL_Ondernemerschap en Innovatie

Over Higherlevel.nl

Higherlevel.nl is een ondernemersforum. Het forum faciliteert not-for-profit en betreft een publiek-private samenwerking met als doel om zo veel mogelijk innovatieve ondernemers op zo snel en duidelijk mogelijke manier verder te helpen en elkaar te adviseren.

Van goed idee tot marktsucces!? Als je een bedrijfsidee hebt, is het de moeite waard om verder te kijken dan de keukentafel. Maar hoe start je een bedrijf en hoe zorg je voor een succesvolle groei? Op het ondernemersforum kun je je vraag aan andere ondernemers voorleggen. Tevens zijn er adviseurs aanwezig  die ten diensten staan van jou als ondernemer.

Voor specifieke onderwerpen over ondernemerschap gerelateerd aan DIA kunt je terecht is diverse discussieboards m.b.t. innovatie, financiering maar ook voor het vercommercialiseren van je bedrijfsidee.

Higherlevel.nl wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en is ondergebracht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO.nl.

Dutch Incubation Forum 23/06/2016 #DIF16

Dutch Incubation Forum 2016

Als je werkt bij business incubators, accelerators, science parks en andere startup programma’s – ga je op 23 juni 2016 naar het Amsterdam Science Park Congress Centre waar #DIF16 zal plaatsvinden. DIA – Dutch Incubation Association, CrowdfundingHUB en ACE Venture Lab hebben de handen ineen geslagen om er een uitdagend evenement van te maken waarbij je niet gemist kan worden.

Get Funded 3.0; alternatieve financiering voor startups, incubators en accelerators

Als thema is gekozen voor Alternatieve Financiering, niet alleen voor startups maar ook voor startup programma’s. Er zal stilgestaan worden bij de laatste ontwikkelingen op het vlak van Crowdfunding en hoe dat aansluit op het business model van een incubator en/of accelerator. Ook gaan we ons laten inspireren door professionals die het anders aanpakken dan we vaak gewend zijn.

Programma

dagvoorzitter: Pim de Bokx (Voorzitter DIA)

10.00 Inspiratie Sessie (ENG)

Jan Vorstermans (VentureWise VC, B) – How VC’s, Incubators and Accelerators can work together better.
Elmer de Boer (Eneco Innovation & Ventures, NL) – Money is nót the Issue!
Camille van Gestel (Waka Waka, NL)the crowd has impact.

11:30 Innovatie Sessie (ENG)

Ronald Kleverlaan (CrowdfundingHUB, NL) – Why every startup should use crowdfunding!
Nick Stafunski (UBI global, S)Business Models and Access to Funds at Top Incubators.
Arthur van de Graaf (Incubators for Immigrants, NL) – RefugeeCrisis is an Entrepreneurial Challenge.
Jamie Burke (Blockchain Angels Europe, UK) – New opportunities from Blockchain Technology.

12:30 LUNCH in restaurant ‘Polder’ vlak bij het congrescentrum.

13:30 Workshop reeks 1


Van 2 naar 10 vormen van financiering voor startups! Blockchain Ventures as a Service (ENG)
Ronald Kleverlaan Jamie Burke & Lawrence Lundy
CrowdfundingHUB Blockchain Angels Europe & Outlier Ventures
In deze workshop zal Ronald Kleverlaan de belangrijkste kansen voor startups bespreken en aangeven op welke manier een incubator/accelerator hierop in kan spelen om de kans op financiering (en groei) van haar startups te vergroten. Blockchain Startups are popping up everywhere. Jamie and Lawrence will come up with vision and metrics that will help assess this development. They will also explain the Venture Building process they apply to Blockchain start-ups.

15:30 Workshop reeks 2


Talents on the Move (ENG) Kansen voor  professionele community en haar leden?
Arthur de Graaf & Saskia Harkema Sybe Rebel & Pim de Bokx
Incubators for Immigrants & Faces of Change Picompany & DIA
Both organisations are dealing with refugees in their own entrepreneurial way. They like to get into a dialogue with you on the potential of refugees for our ecosystem. Brainstormsessie over de mogelijkheden en kansen van het verder ontwikkelen van DIA tot en professionele community in het Nederlandse taalgebied.

17:00 Wrap-up

17:30 Netwerkborrel & Verrassing

Kijk voor impressies van voorgaande congressen DIF13 en DIF14

Wat Nederlandse investeerders je niet vertellen

Venture_Capital_Gids

Het maken van een nieuwe Venture Capital Gids stelt ons in staat ons een goed idee te krijgen van de gang van zaken in de Nederlandse investeerderswereld. Zoals wel vaker vermeld, wordt de Gids gemaakt volgens een Ranking-methode en een van de zaken waar we sinds het begin investeerders op scoren is op de openheid van zaken die een investeringsmaatschappij geeft. (Onder investeringsmaatschappij kan ook een groep business angels worden verstaan. Dit zijn geen vastliggende begrippen).

Openheid van Zaken vreselijk belangrijk

Het aspect van de openheid is zo belangrijk, omdat de buitenwereld moet weten met wie men te doen heeft. We scoren daarbij elke investeerder zowel op openheid over het rendement en openheid over de mislukkingen. Wie zich afvraagt of dat belangrijk is: het is ongelofelijk belangrijk! Te beginnen met het rendement dat een investeerder behaalt. Wil je als ondernemer in zee gaan met een investeerder die op zijn portefeuille gemiddeld genomen een negatief rendement behaalt? Dan kun je over een paar jaar je bedrijf afschrijven. Wil je als participant in een fonds je geld overdragen aan een beheerder die het langzaam door het putje laat lopen? Nee natuurlijk. Daarom moet een investeerder duidelijk zijn over zijn rendement. Openheid van zaken over mislukkingen is misschien nog wel belangrijker. Iedere investeerder kent een bepaald percentage mislukkingen. Zonder een uitzondering. Over welke investeringen mislukt zijn, kan men echter open zijn of niet. Desgevraagd vertellen investeerders ons vaak dat het “niet zo interessant” is. Dat is het wel degelijk. Niet alleen is belangrijk welke investeringen mislukt zijn, maar ook hoeveel of welk percentage van het totaal.

Venture Capital in Nederland

Om een idee te geven. Een jaar of 10 geleden werd ergens in Nederland een nieuwe investeringsmaatschappij actief. Deze investeerde er een paar jaar lustig op los. Bij de samenstelling van de Venture Capital Gids 2012 kwamen we tot de ontdekking dat tussen 2010 en 2012 ongeveer de helft van de participaties uit de portefeuille was verdwenen. Een beetje googelen leverde op dat deze vrijwel zonder uitzondering failliet waren gegaan.

Dat is belangrijke informatie. Een investeerder die er in slaagt de helft van zijn portefeuille binnen 2 jaar over de klippen te jagen, moet je als ondernemer mijden als de pest. Je kunt rustig stellen dat deze investeerder een negatieve toegevoegde waarde heeft. De investeringsmaatschappij is nu nog altijd actief (gemeenschapsgeld), maar we hebben besloten deze voorlopig niet meer in de Venture Capital Gids op te nemen. Dit ter bescherming van onze doelgroep, die op geen enkele andere wijze tegen dergelijke “investeerders” beschermd wordt.

Om die reden is de openheid van zaken die een investeerder naar de buitenwereld biedt vreselijk belangrijk. In het Ranking-systeem dat we hanteren, is het zelfs het belangrijkste scoringscriterium voor opname in de Venture Capital Gids.

 

bron: Venturemedia.nl

auteur: Henny van der Pluijm

Videoverslag Campus Party vanuit Taiwanees perspectief

Ryan Seng en Jim Cheng (鄭景名) zijn de ondernemers achter Vcool de app die het makkelijk maakt om een professioneel videoverslag te maken. Zij namen deel van de Taiwan Maker Space delegatie die afgelopen week Nederland en de Campus Party in Utrecht bezocht op zoek naar zakelijke kansen. Hieronder hun videoverslagen van hun ervaringen;

 

Intro of Main Area

https://www.facebook.com/jim.cheng.357/posts/10153706614123528

Intro of Camp zone

https://www.facebook.com/jim.cheng.357/videos/10153703812463528/

Intro of Midnight concert

https://www.facebook.com/jim.cheng.357/videos/10153706902393528/

Two video impressions of campus Party:
https://www.facebook.com/vcool.co/videos/1596785957301787/
https://www.facebook.com/vcool.co/videos/1596786900635026/

Videos of the Taiwan Night at 27-05-2016:
https://www.facebook.com/vcool.co/videos/1597026570611059/
https://www.facebook.com/vcool.co/videos/1597040223943027/

Techfestival Campus Party van start in Jaarbeurs

Het grootste techfestival ter wereld – Campus Party Europe 2016 – is van start gegaan in de Jaarbeurs in Utrecht. Het evenement dat duurt tot en met zondag 29 mei staat in het teken tech-ontwikkelingen zoals drones, robotica, virtual reality, 3D-printing, digitaal entertainment en ondernemerschap.

De Campus Party is een broedplaats van innovatie, bedoeld om technische jongeren te stimuleren. Vijf dagen lang werken techtalenten en innovators er samen aan toekomstgerichte oplossingen in hackathons, challenges en workshops van verschillende bedrijven. Onder andere de Rabobank, Achmea en Exact Software zijn aanwezig.De beursvloer is verdeel in verschillende gebieden, zoals een aparte zone voor drones, start-ups en games. Het seminar programma is verdeeld in verschillende thema’s zoals gaming, robotica, drones en media en journalistiek.

Naast technische onderwerpen is er op Campus Party ook uitgebreid aandacht voor start-ups en voor brede maatschappelijke onderwerpen, zoals de innovatie van onderwijs, de vluchtelingenproblematiek en klimaatverandering.

Sprekers

Het programma bevat ook allerlei sprekers, zo vertelt Theo Gevers, hoogleraar Computer Vision aan de Universiteit van Amsterdam, hoe hij een smartphone-app voor 3D-printen ontwikkelde en welke mogelijkheden dat biedt voor bijvoorbeeld toepassingen in de medische wereld. Ook spreekt onderzoeksjournalist Eliot Higgins, oprichter van Bellingcat, het onderzoekscollectief waar iedereen met vrij beschikbare beelden onderzoek kan doen. Naast een lezing over het onderzoek naar MH17 geeft Higgins tijdens Campus Party ook een workshops burgerjournalistiek.

Op zaterdag 28 mei vindt de Girls in Tech & Family Day plaats die speciaal op meisjes en kinderen gericht is. Tijdens die dag zullen ambassadeur van Startup Delta Neelie Kroes en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Sander Dekker aanwezig zijn. Bekijk hier het volledige programma van sprekers.

Challenges en hackathons

Naast de presentaties zijn er verschillende challanges waar deelnemers uitgedaagd worden om bijvoorbeeld mee te denken met het Missing Maps-project van het Rode Kruis. Daarmee kan iedereen gebieden in kaart brengen, waar humanitaire organisaties kwetsbare mensen helpen. Andere onderwerpen zijn onder meer de (tijdelijke) huisvesting van vluchtelingen en het bedenken van oplossingen voor het plannen van reisbewegingen en integratie.

Tijdens de educatiehackathon Eduhack staat de toepassing van technologie en innovaties in het onderwijs centraal en in de drone monitoring-challenge wordt deelnemers gevraagd om een systeem te ontwikkelen om dieren automatisch te classificeren. Bekijk hier het volledige programma voor challenges.

Startup Fest

Campus Party is het grootste en meest centraal gelegen evenement tijdens Startup Fest Europe. Een week waarin Nederland en Europa zich op de kaart zetten als vestigingsplek voor start-up-bedrijven. Campus Party wordt onder andere ondersteund door de Jaarbeurs, provincie Utrecht en gemeente Utrecht, Achmea, Exact Software, Eurofiber, Rabobank en Mitros.

Campus Party begon in 1997 oorspronkelijk als LAN-party in Spanje en is inmiddels onder techtalent uitgegroeid tot een internationaal begrip. Er zijn al meer dan vijftig edities georganiseerd, waaraan in Mexico dit jaar twintigduizend studenten deelnamen. De Jaarbeurs-editie is na Madrid, Berlijn en Londen de vierde Europese editie en is de eerste in Nederland. De organisatie: ‘Het doel is om van Campus Party een jaarlijks festival te maken, waar talent inzicht krijgt in de mogelijkheden van technologie en gestimuleerd wordt om mee te werken aan toekomstgerichte oplossingen. Daarnaast worden studenten gemotiveerd om samen met anderen nieuwe ondernemingen op te zetten, die gebruik maken van de toepassingen van technologie. Om de aanwas van nieuw talent te stimuleren, is er tijdens deze eerste editie op zaterdag 28 mei 2016 een speciaal programma voor kinderen en jongeren van acht tot en met zestien jaar, en een specifiek programma voor meiden en vrouwen die geïnteresseerd zijn in technologie en innovatie.’

bron: Computable.nl

ZIP.factory op weg naar 60ste startup sinds 2014

ZIP factory

Dat de ZIP.factory met zijn vier jaar de oudste incubator van Kroatië is zegt iets over de prilheid van de startup cultuur in dit jonge land. ZIP.factory zit een beetje verstopt in een industrieterrein in Zagreb in een fabriekshal die eigendom is van één van de oprichters. Mihovil Barančić legt uit dat dit een volledig privaat  initiatief is dat hij in 2014 met drie andere ondernemers/investeerders uit de business angel club CRANE heeft ondernomen.

Mihovil Barančić heeft voordat hij hieraan begon zijn sporen en vermogen verdiend als VC fonds manager. Met het opzetten van CRANE wilde hij bijdragen aan het verstrekken van kapitaal in de vroege startfase – in een land waar al het ‘risico’ kapitaal naar speculatie in onroerend goed gaat. Nadat ze met CRANE slechts 4 investeringen gedaan hadden, omdat ze niet méér goede startups konden vinden, begon een aantal business angels te denken over het beter voorbereiden van startups waardoor het opzetten van een incubator in beeld kwam.  In 2012 starten 4 v/d 20 BA’s de ZIP.factory en nu –  4 jaar later – hebben zij 58 startup initiatieven gesteund.

Een intensief programma

ZIP.factory selecteert 2 keer per jaar 5 – 10 startups waarvan de oprichters denken dat zij haalbaar zijn. De oprichters die ervaring in de IT, financiën en economie meebrengen, kiezen meestal voor IT en hardware startups maar sluiten andere cases niet uit als de starters hen kunnen overtuigen. Het programma lijkt veel op een accelerator programma hoewel de inhoud meer op de startup-basics is gericht. Zo biedt het programma elke week 2 workshops / trainingen, 1 gesprek met de begeleider over de voortgang en een 2 wekelijkse intervisie bijeenkomst met alle ondernemers. Maandelijks is er een mentor event en halverwege het programma, dat momenteel 4 maanden bedraagt, is er een progress review en aan  het einde vind de Demo Day plaats. In ruil voor dit programma hoeft de startup nog geen aandelen af te staan, het ontvangt echter ook nog geen investering, het moet € 400 betalen voor het programma en bewijzen dat het een investering waard is op de Demo Day. Inmiddels is er naast het Business Angel netwerk ook een crowdfunding platform opgericht om het aanbod van financiering voor de prille starters te verhogen.

Hoe succesvol is ZIP.factory?

Het sucpoeling in Kroatië gewoon heel dun. Hij ziet ook wel dat zijzelf in de eerste twee jaar leergeld betaald hebben en nu scherper selecteren. Het afgelopen jaar is het duidelijk beter gegaan. De economie zit nu wat mee én het begint ook bij overheid, universiteiten en bedrijven door te dringen wat het belang is van een gezond startup ecosysteem. De gemeente Zagreb heeft een incubator opgezet, verder is er door ondernemers een ImpactHUB en een co-working hub opgezet. Recentelijk hebben we overeenkomsten gesloten met twee VC fondsen – w.v. één buitenlands – om voor hen te scouten en hebben een overeenkomst gesloten met de grootste bedrijf AgroCor dat gaat mee investeren in de ZIP.factory startups. Ook mooi is dat startups uit het programma zijn geselecteerd door buitenlandse startups, zo komen zij zowel bij ABC accelerator in Ljublijana als Techstars in London terecht een positief teken van succes.

canelioMadBarzCoole startups in ZIP.factory

Zeker één van de coolste startups is MadMarz (http://madbarz.com/) leverancier van een fitness programma en app. Deze startup heeft nadat zij heel wat pech hebben moeten verwerken de afgelopen 3 jaar nu eindelijk de wind in de rug. Het belangrijkste probleem was dat de oprichter twee keer achter elkaar afscheid heeft moeten nemen van zijn technische partner, nu bij de derde gaat het gelukkige wel goed. Wat ook mooi is aan hoe zij met tegenslagen zijn omgegaan is hoe zij in staat zijn geweest om inkomsten te genereren. Hoewel het plan is om een freemium businessmodel in te voeren, was er steeds onvoldoende geld of capaciteit om de nieuwe versie van de software te introduceren die dat zou mogelijk maken. De eerste keer dat zich het go/no go moment aandiende besloten ze op het nippertje om te proberen T-shirt met hun branding te verkopen, en mooi genoegd leverde dat € 50.000 op, wat hun weer een jaar vooruit bracht en hen aan een VC uit Hongarije (Tracktion Tribe). De tweede keer besloten zij het fitness programma in pdf vorm uit te brengen en binnen de community te verkopen. Dat leverde zodanig veel op dat nu de nieuwe versie gelanceerd kan worden.

Echt een mooi voorbeeld van een hardware startup is Canelio (canelio.com) die een smart ‘click’device ontwikkelen in combinatie met een hondentrainingsprogramma. De huidige generatie wordt in een 3D facility geproduceerd en het trainingsprogramma, dat met een beroemde hondentrainer is uitgedacht en getest,  is in een app gegoten. Nu bereiden ze een Kickstarter project voor om naar de volgende fase te komen waardoor ze in gesprek kunnen komen met een fabrikant om grotere series te produceren.

 

zip factory

crane business angels

 

Aanleiding: Vanwege de LEAPsummit (www.leapsummit.com) in Zagreb waar ik mocht spreken bezocht ik – dankzij Marko Pavičić van Pointme.co – de incubator ZIP.Factory (Zagreb) en ABC Accelerator (Ljublijana), bijgaand het verslag. – 6 mei 2016 Pim de Bokx

Prins Constantijn volgt Kroes op bij Startup Delta

Prins Constantijn

Prins Constantijn volgt vanaf 1 juli Neelie Kroes op als start-up-ambassadeur in Nederland. Dat is bekendgemaakt tijdens Startup Fest Europe, een tech-conferentie die deze week door heel het land wordt georganiseerd. Vandaag vindt de aftrap plaats in Amsterdam.

Constantijn gaat anderhalf jaar aan de slag voor het project, dat verder gaat onder de naam StartupDelta2020. “Nederland heeft een goudvis binnengehaald en dan gaan jullie vragen of het wel kan”, zei Kroes tegen de aanwezige journalisten op de vraag of de opvolging wel een logische keuze was.

“Ik moet doorzetten wat Neelie is gestart”, zei prins Constantijn. “We gaan de ingeslagen weg verder vormgeven. Het is belangrijk dat er nieuwe bedrijven komen. We kunnen niet teren op bedrijven die honderd jaar geleden zijn opgericht.”

4,5 jaar door

Het project krijgt geld om nog 4,5 jaar door te gaan. Het is de bedoeling dat de verschillen regio’s waar innovatie in Nederland plaatsvindt intensiever gaan samenwerken. De hoop is dat er hierdoor meer wordt geïnnoveerd en dat er zich meer buitenlandse start-ups in Nederland zullen vestigen.

Minister Kamp, die bij de aankondiging in Amsterdam aanwezig was, zei er naar uit te zien met de prins samen te werken. “Hij is nauw betrokken bij start-ups, goed bekend met de regio en het Europese start-up-ecosysteem.”

Constantijn is op dit moment al betrokken bij StartupDelta in de rol van vice-voorzitter. Daarnaast is hij speciaal adviseur van de vicevoorzitter van de Europese Commissie, Andrus Ansip. Die is binnen de commissie verantwoordelijk voor eenwording van de digitale Europese markt.

bron: NOS.nl

 

LEES OOK DE KAMERBRIEF van Minister Kamp over StartupDelta2020

Startup Fest verwelkomt grote namen

24 mei 2016 – Niet Silicon Valley, maar Nederland is vandaag voor even technologie-mekka van de wereld. Apple’s Tim Cook, Google’s Eric Schmidt, de ceo’s van Uber en Airbnb. De vier succesvolle ondernemers geven vandaag in de Beurs van Berlage in Amsterdam advies aan startups.

1. Tim Cook (55), Apple
Het leek een vrijwel onmogelijke job – de opvolging van de charismatische Steve Jobs – maar toch lijkt Tim Cook (55) daar aardig in geslaagd. Sinds zijn aanstelling in 2011 boekte Apple recordwinst op recordwinst en groeide het ooit in een garage begonnen bedrijfje uit tot meest waardevolle onderneming ter wereld. Cook ontving daarbij lof voor zijn evenwichtige manier van leidinggeven. Gold hij aanvankelijk als tamelijk mediaschuw, inmiddels profileert de bescheiden Cook zich meer in de media, onder meer als voorstander van homorechten.

De les voor starters?
erwacht geen grootse ideeën van Cook, dat was het terrein van Jobs. Maar elke startup moet volwassen worden. En dat is het terrein waarop de Apple-ceo uitblinkt: Cook wordt geroemd voor de wijze waarop hij de productielijnen weet in te richten. Dankzij de minutieuze planning van Cook wist Apple de verkoop van iPhone en iPad moeiteloos op te schalen naar tientallen miljoenen exemplaren per kwartaal.

Wat is zijn persoonlijke advies?
‘Alleen het beste is goed genoeg en een goede focus is de sleutel’. Volgens Cook zijn dit de belangrijkste lessen die hij leerde van Steve Jobs. Het eerste advies is duidelijk, Apple gaat altijd voor perfectie. Maar het focussen noemt Cook minstens zo belangrijk. ,,Zowel als ceo als in je persoonlijke leven kun je maar een aantal dingen tegelijk doen,” zei Cook een half jaar na Jobs overlijden. Dat hij die woorden in praktijk brengt, blijkt ook uit het feit dat de Apple-baas veel verantwoordelijkheid bij anderen legt.

2. Eric Schmidt (61), Google
Toen het jonge Google maar door bleef groeien, besloten oprichters Larry Page en Sergei Brin 15 jaar geleden om Silicon Valley-veteraan Schmidt in te vliegen. Dit ook op advies vanGoogle’s investeerders, die Brin en Page te onervaren vonden. Het bleek een prima zet: terwijl Page en Brin uit de wind bleven, groeide Google onder Schmidt uit tot het belangrijkste internetbedrijf ter wereld. In 2011 nam Larry Page de leiding van Google – inmiddels Alphabet – over. “Ouderlijke supervisie niet langer nodig,” grapte Schmidt, die nog steeds in Google’s directie zit en adviseur is van Page en Brin.

De les voor starters?
Toen Schmidt kwam, had Google slechts 150 werknemers en was er net 25 miljoen dollar aan vers kapitaal opgehaald. Tijdens zijn eerste gesprek met Brin en Page overhandigde Schmidt beide oprichters een lijst met de woorden ‘internationaal expansieplan, verkoop plan, behoorlijk boekhoudplan , productontwikkelingsplan’. “Geen van allen bestond op dat moment.”

Wat is zijn beste advies?
Zorg ervoor dat je als beginnend ondernemer altijd een beeld hebt over de komende 5 jaar. ,,Als werknemer kreeg ik dat altijd van bovenaf opgelegd, nu stel ik me die vraag zelf telkens,” vertelde Schmidt vorig jaar tijdens een college op Stanford University.

3. Travis Kalanick (39), Uber

Bewonderd, maar ook verguisd: Uber. Kalanick begon zijn online taxidienst 7 jaar geleden, inmiddels is Uber actief in 400 steden in 68 landen. Passagiers zijn blij met de goedkope taxiritjes en vaak betere service, maar in veel landen ligt Uber onder vuur van de overheid omdat het bedrijf taxichauffeurs hun brood zou ontnemen. Neelie Kroes, mede-organisator van StartUp Fest, is fan van het eerste uur en commissaris bij Kalanick, die op papier inmiddels 6 miljard dollar waard is.

De les voor starters?
Als iemand weet hoe je ‘disruptief’ – marktverstorend – kunt zijn, is het Kalanick. Hij stopte voortijdig met zijn studie om Scour op te richten, een downloaddienst als Napster en Kazaa. Het leverde hem zijn eerste rechtszaak op van de platenindustrie plus een persoonlijk faillissement. Inmiddels zoekt Kalanick dus opnieuw de randen van de wet op en gaat hij er regelmatig overheen.

Persoonlijke les:
‘Ga er vanuit dat je businessmodel in de toekomst zal veranderen’ is één van de belangrijkste lessen van de Uber-baas. Kalanick doelde ermee op de komst van echt zelfrijdende auto’s. ,,Zelfrijdende auto’s hebben de toekomst. We moeten daarop inspelen voordat het zover is,” zei hij begin dit jaar. Zijn advies lijkt afgekeken van Jobs die ook altijd verder keek. Die besloot om de iPhone een muziekspeler te geven, terwijl hij wist dat dat de iPod-verkoop zou schaden.

4. Nathan Blecharczyk (33), Airbnb
Dankzij Air Bed & Breakfast (Airbnb) kunnen ook gewone huiseigenaren hun woning online simpel als hotel verhuren. Blecharczyk is één van de drie oprichters van Airbnb. Inmiddels is het in 2008 gestarte bedrijf actief in 34.000 steden, zijn er 50 miljoen gebruikers en heeft het zeker in toeristische hotspots een grote impact op de huizenmarkt. In Amsterdam, waar Airbnb ook een kantoor heeft, stijgen de huizenprijzen nog harder , terwijl hotels meer concurrentie ondervinden.

De les voor starters?
Als er één startup creatief geld wist op te halen, is het Airbnb . Blecharczyk en zijn compagnons bedachten in 2008 speciale cornflakes-pakken met de beeltenis van president-kandidaten Obama en McCain. In 2 maanden haalden ze 30.000 dollar op. Ze kwamen daarmee de moeilijke eerste maanden door en trokken de aandacht van investeerders.

Persoonlijke les?
‘Verzin een probleem plus een unieke oplossing.’ In het geval van Airbnb was dat een gebrek aan hotelkamers in Denver waren ten tijde van de Democratische Conventie in 2008. Blecharczyk bedacht daarop Airbnb.

bron: AD.nl 

auteur: David Bremmer

CONTACT

Elektronicaweg 14
2628 XG DELFT
The Netherlands
+31 88.28.48.605


serviced by Bokxing IT
secure & sustainable hosting by 1A First Alternative